نتایج جستجو برای نظریه-و-نقد-ادبی

فیلترها

سعدی

ضیاء موحد

1,062,500 ریال

ناشر: نیلوفر

چاپ هفتم

242 صفحه insert_drive_file
%

خط سوم

ناصر الدین صاحب زمانی

3,570,000 ریال

ناشر: عطائی

چاپ بیست و هشتم

792 صفحه insert_drive_file
%

لذت متن

رولان بارت

272,000 ریال

ناشر: مرکز

چاپ سیزدهم

96 صفحه insert_drive_file
%

سخن عاشق

رولان بارت

1,062,500 ریال

ناشر: مرکز

چاپ پانزدهم

256 صفحه insert_drive_file
%

هشت الهفت

محمد ابراهیم باستانی پاریزی

2,082,500 ریال

ناشر: نشر علم

چاپ پنجم

726 صفحه insert_drive_file
%

هنر رمان

میلان کوندرا

663,000 ریال

ناشر: قطره

چاپ هفدهم

220 صفحه insert_drive_file
%