نتایج جستجو برای

فیلترها

گفت و گو با گدار

دیوید استریت

675,000 ریال

ناشر: شورآفرین

چاپ یکم

322 صفحه insert_drive_file
%

باستان شناسی سینما

ژان لوک گدار

157,500 ریال

ناشر: حرفه نویسنده

چاپ سوم

128 صفحه insert_drive_file
%

پایان یک آغاز

زان لوک گدار

375,000 ریال

ناشر: علمی و فرهنگی

چاپ یکم

428 صفحه insert_drive_file
%

سینمای انقلابی ژان لوک گدار

گروهی از نویسندگان

549,000 ریال

ناشر: حکمت کلمه

چاپ یکم

410 صفحه insert_drive_file
%