فیلتر شود بر اساس:

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای تاریخ ادبیات

دسته بندی ها

(78)

موضوع های اصلی

(3)
(1)
(1)
(73)

موضوع های فرعی

(1)
(60)
(1)
(2)
(1)
(13)

انتشارات

(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(4)
(1)
(8)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(9)
(1)
(11)
(1)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)

مترجم ها

(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
چیده شود بر اساس:
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
78 محصول

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای تاریخ ادبیات

دسته بندی ها

(78)

موضوع های اصلی

(3)
(1)
(1)
(73)

موضوع های فرعی

(1)
(60)
(1)
(2)
(1)
(13)

انتشارات

(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(4)
(1)
(8)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(9)
(1)
(11)
(1)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)

مترجم ها

(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
78 محصول
تاريخ نگاري فارسي (کتاب بهار)

تاریخ نگاری فارسی

کتاب بهار

2,720,000 ریال

2,040,000 ریال

داستان نويسان ايران از انقلاب تا انقلاب (مولي)

داستان نویسان ایران از انقلاب تا انقلاب

مولی

11,000,000 ریال

8,800,000 ریال

مرواريد ادب ايران (ثالث)

مروارید ادب ایران

ثالث

1,600,000 ریال

1,200,000 ریال

اي زبان پارسي 3 جلدي (سخن)

ای زبان پارسی 3 جلدی

سخن

15,000,000 ریال

12,000,000 ریال

صورخيال متعاليه (سخن)

صورخیال متعالیه

سخن

3,500,000 ریال

2,800,000 ریال

تاريخ ادبيات روسيه 2 جلدي (اميرکبير)

تاریخ ادبیات روسیه 2 جلدی

امیرکبیر

4,800,000 ریال

4,080,000 ریال

تاريخ ادبيات روسيه جلد اول از آغاز تا تالستوي (اميرکبير)

تاریخ ادبیات روسیه جلد اول از آغاز تا تالستوی

امیرکبیر

2,400,000 ریال

2,040,000 ریال

ادبيات و انقلاب (نيلوفر)

ادبیات و انقلاب

نیلوفر

6,750,000 ریال

5,400,000 ریال

تاريخ ادبيات معاصر عرب کمبريج (مولي)

تاریخ ادبیات معاصر عرب کمبریج

مولی

7,950,000 ریال

6,360,000 ریال

ايرانيان فرهنگ و ادبيات عربي (فرهنگ معاصر)

ایرانیان فرهنگ و ادبیات عربی

فرهنگ معاصر

4,400,000 ریال

3,740,000 ریال

فرهنگنامه داستان هاي متون فارسي جلد 3 (چشمه)

فرهنگنامه داستان های متون فارسی جلد 3

چشمه

8,800,000 ریال

7,040,000 ریال

خواندني هاي نوباوگان ايران (جهان کتاب)

خواندنی های نوباوگان ایران

جهان کتاب

550,000 ریال

385,000 ریال

قصه خوانان در تاريخ اسلام و ايران (علم)

قصه خوانان در تاریخ اسلام و ایران

نشر علم

1,150,000 ریال

920,000 ریال

تاريخ و ادبيات ايران3 عنصري : عصر غزنوي (نشرني)

تاریخ و ادبیات ایران3 عنصری : عصر غزنوی

نشر نی

600,000 ریال

498,000 ریال

صد سال داستان نويسي ايران 2 جلدي (چشمه)

صد سال داستان نویسی ایران 2 جلدی

چشمه

5,500,000 ریال

4,400,000 ریال

فرهنگ داستان نويسان ايران از آغاز تا 1390 (چشمه)

فرهنگ داستان نویسان ایران از آغاز تا 1390

چشمه

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

کتاب الفهرست (اساطير)

کتاب الفهرست

اساطیر

4,500,000 ریال

3,825,000 ریال

فارسي عمومي اميراسماعيل آذر (سخن)

فارسی عمومی امیراسماعیل آذر

سخن

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

فارسي عمومي مهدي محبتي (سخن)

فارسی عمومی مهدی محبتی

سخن

1,350,000 ریال

1,080,000 ریال

تاريخ  ادبيات ايران جلد چهارم (فردوس)

تاریخ ادبیات ایران جلد چهارم

فردوس

3,900,000 ریال

2,925,000 ریال

تاريخ ادبيات ايران جلد اول (فردوس)

تاریخ ادبیات ایران جلد اول

فردوس

3,500,000 ریال

2,625,000 ریال

تاريخ ادبيات ايران جلد دوم (فردوس)

تاریخ ادبیات ایران جلد دوم

فردوس

1,900,000 ریال

1,425,000 ریال

تاريخ ادبيات ايران جلد سوم (فردوس)

تاریخ ادبیات ایران جلد سوم

فردوس

1,900,000 ریال

1,425,000 ریال

تاريخ ادبيات عرب (زحل)

تاریخ ادبیات عرب

زحل

6,500,000 ریال

4,875,000 ریال

ادبيات فرانسه (شوند)

ادبیات فرانسه

شوند

1,600,000 ریال

1,120,000 ریال

تاريخ و ادبيات ايران 6: ترجمه تفسير طبري (نشرني)

تاریخ و ادبیات ایران 6: ترجمه تفسیر طبری

نشر نی

1,400,000 ریال

1,162,000 ریال

فارسي عمومي محمود فتوحي (سخن)

فارسی عمومی محمود فتوحی

سخن

1,450,000 ریال

1,160,000 ریال

تاريخ و ادبيات ايران 4: تاريخ بلعمي (نشرني)

تاریخ و ادبیات ایران 4: تاریخ بلعمی

نشر نی

1,200,000 ریال

996,000 ریال

درسگفتارهاي ادبيات روس (نيلوفر)

درسگفتارهای ادبیات روس

نیلوفر

4,450,000 ریال

3,560,000 ریال

تاريخ زبان فارسي (قطره)

تاریخ زبان فارسی

قطره

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

فارسي عمومي (چشمه)

فارسی عمومی

چشمه

2,900,000 ریال

2,320,000 ریال

جهان داستان عرب (سخن)

جهان داستان عرب

سخن

2,300,000 ریال

1,840,000 ریال

ادبيات آلماني در قرن بيستم 2 جلدي (نگاه)

ادبیات آلمانی در قرن بیستم 2 جلدی

نگاه

5,250,000 ریال

3,675,000 ریال

ادبيات معاصر ايران 2 جلدي (سخن)

ادبیات معاصر ایران 2 جلدی

سخن

8,500,000 ریال

6,800,000 ریال

تاريخ و ادبيات ايران 2: ابن سينا (نشرني)

تاریخ و ادبیات ایران 2: ابن سینا

نشر نی

580,000 ریال

481,400 ریال

تاريخ ادبيات ايران جلد 1 (ققنوس)

تاریخ ادبیات ایران جلد 1

ققنوس

1,500,000 ریال

1,275,000 ریال

ادبيات و تاريخ نگاري آن (هرمس)

ادبیات و تاریخ نگاری آن

هرمس‏

200,000 ریال

160,000 ریال

درسگفتارهاي ادبيات اروپا (نيلوفر)

درسگفتارهای ادبیات اروپا

نیلوفر

4,850,000 ریال

3,880,000 ریال

ادبيات مدرن ايران در فاصله دو انقلاب (مولي)

ادبیات مدرن ایران در فاصله دو انقلاب

مولی

5,950,000 ریال

4,760,000 ریال

تاريخ نقد جديد جلد هشتم (نيلوفر)

تاریخ نقد جدید جلد هشتم

نیلوفر

2,750,000 ریال

2,200,000 ریال

تاريخ نقد جديد جلد هفتم (نيلوفر)

تاریخ نقد جدید جلد هفتم

نیلوفر

3,500,000 ریال

2,800,000 ریال

تاريخ نقد جديد جلد پنجم (نيلوفر)

تاریخ نقد جدید جلد پنجم

نیلوفر

2,750,000 ریال

2,200,000 ریال

تاريخ نقد جديد جلد چهارم  بخش دوم (نيلوفر)

تاریخ نقد جدید جلد چهارم بخش دوم

نیلوفر

2,250,000 ریال

1,800,000 ریال

تاريخ نقد جديد جلد چهارم بخش اول (نيلوفر)

تاریخ نقد جدید جلد چهارم بخش اول

نیلوفر

2,250,000 ریال

1,800,000 ریال

تاريخ نقد جديد جلد سوم (نيلوفر)

تاریخ نقد جدید جلد سوم

نیلوفر

2,750,000 ریال

2,200,000 ریال

تاريخ نقد جديد جلد دوم (نيلوفر)

تاریخ نقد جدید جلد دوم

نیلوفر

2,750,000 ریال

2,200,000 ریال

تاريخ نقد جديد جلد اول (نيلوفر)

تاریخ نقد جدید جلد اول

نیلوفر

2,750,000 ریال

2,200,000 ریال

حکمت تمدني (پرديس دانش)

حکمت تمدنی

پردیس دانش

2,000,000 ریال

1,500,000 ریال

فارسي عمومي نو (کتاب پارسه)

فارسی عمومی نو

کتاب پارسه

1,750,000 ریال

1,312,500 ریال

هشتاد سال داستان کوتاه ايراني 2 جلدي (کتاب خورشيد)

هشتاد سال داستان کوتاه ایرانی 2 جلدی

کتاب خورشید

5,500,000 ریال

4,125,000 ریال

تاريخ رآليسم 1 (لاهيتا)

تاریخ رآلیسم 1

لاهیتا

760,000 ریال

608,000 ریال

تاريخ ادبيات ايران1: محمدبن زکرياي رازي (نشر ني)

تاریخ ادبیات ایران1: محمدبن زکریای رازی

نشر نی

1,200,000 ریال

996,000 ریال

گفت‌وگوهايي با سايه‌ام (روزگار نو)

گفت‌وگوهایی با سایه‌ام

روزگار نو

2,900,000 ریال

2,175,000 ریال

تاريخ ادبيات روسيه جلد دوم دوران معاصر (اميرکبير)

تاریخ ادبیات روسیه جلد دوم دوران معاصر

امیرکبیر

2,400,000 ریال

2,040,000 ریال

قصه هاي عهد قاجار: آشنايي با تاريخ ادبيات داستاني ايران (چشمه)

قصه های عهد قاجار: آشنایی با تاریخ ادبیات داستانی ایران

چ-چشمه

650,000 ریال

552,500 ریال

تاريخچه ادبيات فانتزي (پريان)

تاریخچه ادبیات فانتزی

پریان

950,000 ریال

712,500 ریال

تبارشناسي ادبيات و تاريخ نگاري ادبي در ايران (پژوهشگاه فرهنگ هنر)

تبارشناسی ادبیات و تاریخ نگاری ادبی در ایران

پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات

1,360,000 ریال

1,020,000 ریال

تاريخ ادبيات ايران (سازمان اوقاف و امور خيريه)

تاریخ ادبیات ایران

سازمان اوقاف

1,700,000 ریال

1,275,000 ریال

تاريخ و ادبيات ايران: شاهنامه فردوسي(نشرني)

تاریخ و ادبیات ایران: شاهنامه فردوسی

نشر نی

580,000 ریال

481,400 ریال

فارسي عمومي جديد (زوار)

فارسی عمومی جدید

زوار

140,000 ریال

105,000 ریال

تاريخ ادبيات عرب (ويستار)

تاریخ ادبیات عرب

ویستار

300,000 ریال

225,000 ریال

تاريخ ادبيات ايران 2 جلدي (مرواريد)

تاریخ ادبیات ایران 2 جلدی

مروارید

800,000 ریال

560,000 ریال

تاريخ ادبيات ايران (زوار)

تاریخ ادبیات ایران

زوار

1,800,000 ریال

1,350,000 ریال

ادوار شعر فارسي (سخن)

ادوار شعر فارسی

سخن

650,000 ریال

520,000 ریال

فارسي‏ عمومي ‏(زوار)

فارسی‏ عمومی ‏

زوار

250,000 ریال

187,500 ریال

درآمدي بر تاريخ ادبيات اسپانيايي امريکايي (نشر ني)

درآمدی بر تاریخ ادبیات اسپانیایی امریکایی

نشر نی

100,000 ریال

83,000 ریال

ادبيات عاميانه ي مردم ايران (چشمه)

ادبیات عامیانه ی مردم ایران

چشمه

6,500,000 ریال

5,200,000 ریال

تاريخ و ادبيات ايران4: فرخي سيستاني

تاریخ و ادبیات ایران4: فرخی سیستانی

نشر نی

220,000 ریال

182,600 ریال

در باب ادب تازي - 3 جلدي (مکز پژوهش هاي ايراني و اسلامي)

در باب ادب تازی - 3 جلدی

مرکز پژوهش های ایرانی و اسلامی

1,560,000 ریال

1,170,000 ریال

مکتبهاي ادبي در تاريخ ادبيات روسيه (سمت)

مکتبهای ادبی در تاریخ ادبیات روسیه

سمت

220,000 ریال

165,000 ریال

ادبيات مدرن آمريکاي لاتين (فنجان)

ادبیات مدرن آمریکای لاتین

فنجان

350,000 ریال

262,500 ریال

تاريخ ادبيات قرن بيستم روسيه (چشمه)

تاریخ ادبیات قرن بیستم روسیه

چشمه

450,000 ریال

360,000 ریال

ادبيات فرانسه  (فنجان)

ادبیات فرانسه

فنجان

400,000 ریال

300,000 ریال

دهه هشتاد داستان کوتاه ايراني 3 (کتاب خورشيد)

دهه هشتاد داستان کوتاه ایرانی 3

کتاب خورشید

1,500,000 ریال

1,125,000 ریال

وحشت مدام (کتاب پارسه)

وحشت مدام

کتاب پارسه

390,000 ریال

292,500 ریال

پيشگامان شعر فارسي (جامي)

پیشگامان شعر فارسی

جامی

125,000 ریال

93,750 ریال

از صبا تا نيما  3 جلدي (زوار)

از صبا تا نیما 3 جلدی

زوار

3,500,000 ریال

2,625,000 ریال

پايه گذاران نثر جديد فارسي (نشر ني)

پایه گذاران نثر جدید فارسی

نشر نی

480,000 ریال

398,400 ریال