فیلتر شود بر اساس:

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای آمار

دسته بندی ها

(20)
(1)

موضوع های اصلی

(18)
(1)
(1)
(1)

موضوع های فرعی

(16)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

انتشارات

(1)
(3)
(5)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
چیده شود بر اساس:
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
21 محصول

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای آمار

دسته بندی ها

(20)
(1)

موضوع های اصلی

(18)
(1)
(1)
(1)

موضوع های فرعی

(16)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

انتشارات

(1)
(3)
(5)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
21 محصول
روش پژوهش در اقتصاد (دنياي اقتصاد)

روش پژوهش در اقتصاد

دنیای اقتصاد

1,500,000 ریال

1,125,000 ریال

هدف ها و سياست هاي بانک مرکزي ايران (نشر ني)

هدف ها و سیاست های بانک مرکزی ایران

نشر نی

3,200,000 ریال

2,656,000 ریال

بانکداري بين المللي (دنياي اقتصادي)

بانکداری بین المللی

دنیای اقتصاد

3,200,000 ریال

2,400,000 ریال

عصيان بازاريابي (نقد فرهنگ)

عصیان بازاریابی

نقد فرهنگ

1,850,000 ریال

1,387,500 ریال

تاريخ اقتصادي همدان (روزنه)

تاریخ اقتصادی همدان

روزنه

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

فرهنگ اصطلاحات مالي و سرمايه داري (فرهنگ معاصر)

فرهنگ اصطلاحات مالی و سرمایه داری

فرهنگ معاصر

3,800,000 ریال

3,230,000 ریال

روشهاي آماري در علوم رفتاري (سخن)

روشهای آماری در علوم رفتاری

سخن

1,200,000 ریال

960,000 ریال

تحليل داده هاي اقتصادي (دنياي اقتصاد)

تحلیل داده های اقتصادی

دنیای اقتصاد

2,700,000 ریال

2,025,000 ریال

مرجع کامل تحليل تکنيکال در بازارهاي سرمايه (مهربان)

مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه

مهربان

1,450,000 ریال

1,087,500 ریال

اقتصاد کلان نظريه ها و سياست ها جلد 1 (رافع)

اقتصاد کلان نظریه ها و سیاست ها جلد 1

رافع

1,350,000 ریال

1,012,500 ریال

اقتصاد کلان  نظريه ها و سياست ها جلد 2 (رافع)

اقتصاد کلان نظریه ها و سیاست ها جلد 2

رافع

800,000 ریال

600,000 ریال

زنجيره ارزش: مفاهيم وتحليل و کاربرد در توسعه و سياست گذاري (روزنه)

زنجیره ارزش: مفاهیم وتحلیل و کاربرد در توسعه و سیاست گذاری

روزنه

240,000 ریال

192,000 ریال

تحليل موج هاي اليوت در بازار سرمايه (چالش)

تحلیل موج های الیوت در بازار سرمایه

چالش

950,000 ریال

807,500 ریال

تحليل بنيادي، تکنيکال يا ذهني؟ (چالش)

تحلیل بنیادی، تکنیکال یا ذهنی؟

چالش

950,000 ریال

807,500 ریال

الگوهاي شمعي ژاپني (چالش)

الگوهای شمعی ژاپنی

چالش

1,800,000 ریال

1,530,000 ریال

درآمدي بر بحران مالي جهاني (نشرني)

درآمدی بر بحران مالی جهانی

نشر نی

30,000 ریال

24,900 ریال

جهاني شدن رشد و فقر(نشرني)

جهانی شدن رشد و فقر

نشر نی

48,000 ریال

39,840 ریال

زمان و پول (دنياي اقتصاد)

زمان و پول

دنیای اقتصاد

1,700,000 ریال

1,275,000 ریال

سرمايه مالي (دنياي اقتصاد)

سرمایه مالی

دنیای اقتصاد

400,000 ریال

300,000 ریال

بانک سوالات روش تحقيق و آمار (انديشه احسان)

بانک سوالات روش تحقیق و آمار

اندیشه احسان

370,000 ریال

277,500 ریال

جهان پيش رو  (نشرني)

جهان پیش رو

نشر نی

280,000 ریال

232,400 ریال