فیلتر شود بر اساس:

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای شرح و تفسیر متون کهن

دسته بندی ها

(220)

موضوع های اصلی

(3)
(52)
(165)

موضوع های فرعی

(1)
(1)
(144)
(44)
(2)
(8)
(20)

انتشارات

(1)
(3)
(3)
(1)
(1)
(1)
(11)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(3)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(13)
(2)
(17)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(8)
(2)
(2)
(4)
(3)
(11)
(1)
(1)
(6)
(1)
(3)
(1)
(5)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(10)
(4)
(3)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(3)
(6)
(4)
(16)
(6)
(9)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(8)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
چیده شود بر اساس:
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
220 محصول

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای شرح و تفسیر متون کهن

دسته بندی ها

(220)

موضوع های اصلی

(3)
(52)
(165)

موضوع های فرعی

(1)
(1)
(144)
(44)
(2)
(8)
(20)

انتشارات

(1)
(3)
(3)
(1)
(1)
(1)
(11)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(3)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(13)
(2)
(17)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(8)
(2)
(2)
(4)
(3)
(11)
(1)
(1)
(6)
(1)
(3)
(1)
(5)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(10)
(4)
(3)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(3)
(6)
(4)
(16)
(6)
(9)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(8)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
220 محصول
انيس الطالبين و عده السالکين (علمي)

انیس الطالبین و عده السالکین

علمی

5,500,000 ریال

4,400,000 ریال

پژوهشهايي درباره حماسه ملي ايرانيان 2 جلدي (نگاه معاصر)

پژوهشهایی درباره حماسه ملی ایرانیان 2 جلدی

نگاه معاصر

17,000,000 ریال

12,750,000 ریال

در آفاق شعر کهن (مرواريد)

در آفاق شعر کهن

مروارید

2,500,000 ریال

1,750,000 ریال

روش اجتهادي (نگاه معاصر)

روش اجتهادی

نگاه معاصر

2,400,000 ریال

1,800,000 ریال

از طريقت حاتمي تا پيشه ها هرايي (فرهنگ نشر نو)

از طریقت حاتمی تا پیشه ها هرایی

فرهنگ نشر نو

3,500,000 ریال

2,975,000 ریال

در هرگز و هميشه انسان (سخن)

در هرگز و همیشه انسان

سخن

5,500,000 ریال

4,400,000 ریال

چلچراغ هاي شمس (مهرانديش)

چلچراغ های شمس

مهر اندیش

3,900,000 ریال

2,925,000 ریال

زبان و شعر در نثر صوفيه (سخن)

زبان و شعر در نثر صوفیه

سخن

6,500,000 ریال

5,200,000 ریال

چشيدن  طعم وقت (سخن)

چشیدن طعم وقت

سخن

3,900,000 ریال

3,120,000 ریال

حالات و سخنان ابوسعيد ابوالخير (سخن)

حالات و سخنان ابوسعید ابوالخیر

سخن

3,900,000 ریال

3,120,000 ریال

آن شيرين قلندر (کتاب سرزمين)

آن شیرین قلندر

کتاب سرزمین

1,980,000 ریال

1,485,000 ریال

روزگار نخست (نگاه معاصر)

روزگار نخست

نگاه معاصر

700,000 ریال

525,000 ریال

ورق يار (کارنامه)

ورق یار

کارنامه

3,300,000 ریال

2,310,000 ریال

حافظ و گفتمان هاي اجتماعي و تاريخي (مرواريد)

حافظ و گفتمان های اجتماعی و تاریخی

مروارید

1,750,000 ریال

1,225,000 ریال

سيصدوشصت و پنج روز در صحبت فردوسي (سخن)

سیصدوشصت و پنج روز در صحبت فردوسی

سخن

9,500,000 ریال

7,600,000 ریال

سه عارف بزرگ ايراني (فرزان روز)

سه عارف بزرگ ایرانی

فرزان روز

2,200,000 ریال

1,650,000 ریال

چند برگ تفسير قرآن عظيم (فرزان روز)

چند برگ تفسیر قرآن عظیم

فرزان روز

2,000,000 ریال

1,500,000 ریال

حلاج نامه (سخن)

حلاج نامه

سخن

4,000,000 ریال

3,200,000 ریال

غصه نان، اکسير جان: آثار منثور تذکره الاولياء (کتاب پارسه)

غصه نان، اکسیر جان: آثار منثور تذکره الاولیاء

کتاب پارسه

2,500,000 ریال

1,875,000 ریال

غصه نان، اکسير جان: آثار منظوم (کتاب پارسه)

غصه نان، اکسیر جان: آثار منظوم

کتاب پارسه

2,500,000 ریال

1,875,000 ریال

شرح ديوان شمس تبريزي جلد 2 (علمي)

شرح دیوان شمس تبریزی جلد 2

علمی

5,000,000 ریال

4,000,000 ریال

جدال با سعدي در عصر تجدد (کتاب بهار)

جدال با سعدی در عصر تجدد

کتاب بهار

3,600,000 ریال

2,700,000 ریال

سلامت در شاهنامه (مولي)

سلامت در شاهنامه

مولی

2,950,000 ریال

2,360,000 ریال

جستارهايي درباره ادبيات کراميه خراسان (علمي)

جستارهایی درباره ادبیات کرامیه خراسان

علمی

2,550,000 ریال

2,040,000 ریال

شاهنامه و بزرگان (نگاه معاصر)

شاهنامه و بزرگان

نگاه معاصر

1,400,000 ریال

1,050,000 ریال

مهر حافظ (شب خيز)

مهر حافظ

نشر شب خیز

1,500,000 ریال

1,125,000 ریال

زبان ميانگان فارسي و شاهنامه فردوسي (جهان کتاب)

زبان میانگان فارسی و شاهنامه فردوسی

جهان کتاب

900,000 ریال

630,000 ریال

شرح جنون (روزنه)

شرح جنون

روزنه

6,000,000 ریال

4,800,000 ریال

پيمانه تا پيام (چشمه)

پیمانه تا پیام

چشمه

1,400,000 ریال

1,120,000 ریال

آن چه يافت مي نشود (خاموش)

آن چه یافت می نشود

خاموش

2,250,000 ریال

1,687,500 ریال

تفسير مايکل بري بر هفت پيکر نظامي (نشرني)

تفسیر مایکل بری بر هفت پیکر نظامی

نشر نی

1,200,000 ریال

996,000 ریال

از سياحت در يک حماسه (هرمس)

از سیاحت در یک حماسه

هرمس‏

1,360,000 ریال

1,088,000 ریال

از شرع و شعر (هرمس)

از شرع و شعر

هرمس‏

1,490,000 ریال

1,192,000 ریال

مي باقي: 74 مقاله حافظ پژوهي به کوشش عارف خرمشاهي (ناهيد)

می باقی: 74 مقاله حافظ پژوهی به کوشش عارف خرمشاهی

ناهید

1,700,000 ریال

1,275,000 ریال

شاهنامه ي فردوسي: تصحيح انتقادي دفتر ششم (فرهنگ نشرنو)

شاهنامه ی فردوسی: تصحیح انتقادی دفتر ششم

فرهنگ نشر نو

8,000,000 ریال

6,800,000 ریال

قرن هاي بي زمان (هرمس)

قرن های بی زمان

هرمس‏

7,500,000 ریال

6,000,000 ریال

خيام نيشابوري (نيلوفر)

خیام نیشابوری

نیلوفر

3,450,000 ریال

2,760,000 ریال

من سعدي آخر الزمانم (ناهيد)

من سعدی آخر الزمانم

ناهید

980,000 ریال

735,000 ریال

عارفي با دو چهره (ماهي)

عارفی با دو چهره

ماهی

400,000 ریال

300,000 ریال

گنج حضور جلد سوم (فردوس)

گنج حضور جلد سوم

فردوس

3,000,000 ریال

2,250,000 ریال

اين کيمياي هستي (آيدين)

این کیمیای هستی

آیدین

1,500,000 ریال

1,125,000 ریال

انسان گرايي در سعدي (زمستان)

انسان گرایی در سعدی

زمستان

1,200,000 ریال

900,000 ریال

تحليل وزن شعر عاميانه فارسي (نيلوفر)

تحلیل وزن شعر عامیانه فارسی

نیلوفر

950,000 ریال

760,000 ریال

داستان داستانها رستم و اسفنديار در شاهنامه (سهامي انتشار)

داستان داستانها رستم و اسفندیار در شاهنامه

شرکت سهامی انتشار

1,200,000 ریال

900,000 ریال

حماسه سرايي در ايران (اميرکبير)

حماسه سرایی در ایران

امیرکبیر

5,050,000 ریال

4,292,500 ریال

ذهن و زبان حافظ (ناهيد)

ذهن و زبان حافظ

ناهید

3,500,000 ریال

2,625,000 ریال

سيصد و شصت و پنج روز در صحبت حافظ (سخن)

سیصد و شصت و پنج روز در صحبت حافظ

سخن

9,500,000 ریال

7,600,000 ریال

پله پله تا ملاقات خدا (علمي)

پله پله تا ملاقات خدا

علمی

4,000,000 ریال

3,200,000 ریال

آشنايي با حافظ (نشر علم)

آشنایی با حافظ

نشر علم

600,000 ریال

480,000 ریال

تاريخ بيهقي به روايت ديگر (نيلوفر)

تاریخ بیهقی به روایت دیگر

نیلوفر

3,750,000 ریال

3,000,000 ریال

شرح جامع مثنوي معنوي 4 (اطلاعات)

شرح جامع مثنوی معنوی 4

اطلاعات

5,500,000 ریال

4,675,000 ریال

شرح جامع مثنوي معنوي 3 (اطلاعات)

شرح جامع مثنوی معنوی 3

اطلاعات

5,850,000 ریال

4,972,500 ریال

شرح جامع مثنوي معنوي 1 (اطلاعات)

شرح جامع مثنوی معنوی 1

اطلاعات

6,000,000 ریال

5,100,000 ریال

شرح جامع مثنوي معنوي 2 (اطلاعات)

شرح جامع مثنوی معنوی 2

اطلاعات

4,800,000 ریال

4,080,000 ریال

شرح جامع مثنوي معنوي 5 (اطلاعات)

شرح جامع مثنوی معنوی 5

اطلاعات

5,500,000 ریال

4,675,000 ریال

شرح جامع مثنوي معنوي 6 (اطلاعات)

شرح جامع مثنوی معنوی 6

اطلاعات

5,400,000 ریال

4,590,000 ریال

شرح جامع مثنوي معنوي 7 (اطلاعات)

شرح جامع مثنوی معنوی 7

اطلاعات

2,000,000 ریال

1,700,000 ریال

باده عشق (کارنامه)

باده عشق

کارنامه

3,450,000 ریال

2,415,000 ریال

در جدال با خويشتن (کتاب پارسه)

در جدال با خویشتن

کتاب پارسه

3,200,000 ریال

2,400,000 ریال

در سايه آفتاب (سخن)

در سایه آفتاب

سخن

4,500,000 ریال

3,600,000 ریال

ضحاک ماردوش (پيکان)

ضحاک ماردوش

پیکان

2,100,000 ریال

1,575,000 ریال

سيماي دو زن (پيکان)

سیمای دو زن

پیکان

1,650,000 ریال

1,237,500 ریال

بيچاره اسفنديار (پيکان)

بیچاره اسفندیار

پیکان

2,950,000 ریال

2,212,500 ریال

سر ني (علمي) دو جلدي

سر نی

علمی

12,000,000 ریال

9,600,000 ریال

نقشي از حافظ (زوار)

نقشی از حافظ

زوار

1,500,000 ریال

1,125,000 ریال

مقالات شمس (مرکز)

مقالات شمس

مرکز

2,100,000 ریال

1,743,000 ریال

سعدي شاعر عشق و زندگي (مرکز)

سعدی شاعر عشق و زندگی

مرکز

2,450,000 ریال

2,033,500 ریال

مقالات مولانا (مرکز)

مقالات مولانا

مرکز

1,180,000 ریال

979,400 ریال

حافظ حافظه ماست (قطره)

حافظ حافظه ماست

قطره

3,500,000 ریال

2,800,000 ریال

از ميراث ادب فارسي 6: مفلس کيميا فروش (سخن)

از میراث ادب فارسی 6: مفلس کیمیا فروش

سخن

1,300,000 ریال

1,040,000 ریال

حکايات قابوس نامه (نگاه معاصر)

حکایات قابوس نامه

نگاه معاصر

400,000 ریال

300,000 ریال

مولانا و عقل بشري (نگاه معاصر)

مولانا و عقل بشری

نگاه معاصر

740,000 ریال

555,000 ریال

رباعيات خيام آگه و سويه ي تمثيلي تجدد (آگه)

رباعیات خیام آگه و سویه ی تمثیلی تجدد

آگه

980,000 ریال

784,000 ریال

گمشده لب دريا (سخن)

گمشده لب دریا

سخن

4,500,000 ریال

3,600,000 ریال

لب لباب مثنوي (اساطير)

لب لباب مثنوی

اساطیر

4,200,000 ریال

3,570,000 ریال

بحر در کوزه (علمي)

بحر در کوزه

علمی

5,500,000 ریال

4,400,000 ریال

سيصد و شصت و پنج روز با سعدي (سخن)

سیصد و شصت و پنج روز با سعدی

سخن

3,500,000 ریال

2,800,000 ریال

خط سوم (عطائي)

خط سوم

عطائی

6,000,000 ریال

4,500,000 ریال

قمار عاشقانه شمس و مولانا (صراط)

قمار عاشقانه شمس و مولانا

صراط

1,800,000 ریال

1,350,000 ریال

خداينامگ: شاهنامه فارسي ميانه (مرواريد)

خداینامگ: شاهنامه فارسی میانه

مروارید

2,500,000 ریال

1,750,000 ریال

و چنين گفت مولوي (مهر انديش)

و چنین گفت مولوی

مهر اندیش

4,000,000 ریال

3,000,000 ریال

کتاب چهارخطي (سخن)

کتاب چهارخطی

سخن

3,900,000 ریال

3,120,000 ریال

حضور حافظ (اميد ايرانيان)

حضور حافظ

امید ایرانیان

3,300,000 ریال

2,475,000 ریال

پيمانه و دانه (مهر انديش)

پیمانه و دانه

مهر اندیش

7,500,000 ریال

5,625,000 ریال

مولانا و حکايت رنج انسان (دوستان)

مولانا و حکایت رنج انسان

دوستان

3,200,000 ریال

2,400,000 ریال

سعدي (نيلوفر)

سعدی

نیلوفر

1,750,000 ریال

1,400,000 ریال

تراژدي قدرت در شاهنامه (نيلوفر)

تراژدی قدرت در شاهنامه

نیلوفر

2,200,000 ریال

1,760,000 ریال

نردبان آسمان  (فرهنگ نشر نو)

نردبان آسمان

فرهنگ نشر نو

18,000,000 ریال

15,300,000 ریال

يک روز بهاري با مولانا در قونيه (گام نو)

یک روز بهاری با مولانا در قونیه

گام نو

500,000 ریال

375,000 ریال

شرح غزليات سعدي (هرمس)

شرح غزلیات سعدی

هرمس‏

8,800,000 ریال

7,040,000 ریال

در شناخت مثنوي معنوي (فرهنگ معاصر)

در شناخت مثنوی معنوی

فرهنگ معاصر

4,400,000 ریال

3,740,000 ریال

حافظ انديشه (فرهنگ نشر نو)

حافظ اندیشه

فرهنگ نشر نو

2,500,000 ریال

2,125,000 ریال

شاهنامه ي فردوسي: تصحيح انتقادي دفتر يکم (فرهنگ نشر نو)

شاهنامه ی فردوسی: تصحیح انتقادی دفتر یکم

فرهنگ نشر نو

7,400,000 ریال

6,290,000 ریال

شاهنامه ي فردوسي: تصحيح انتقادي دفتر دوم (فرهنگ نشر نو)

شاهنامه ی فردوسی: تصحیح انتقادی دفتر دوم

فرهنگ نشر نو

5,000,000 ریال

4,250,000 ریال

شاهنامه ي فردوسي: تصحيح انتقادي دفتر سوم (فرهنگ نشر نو)

شاهنامه ی فردوسی: تصحیح انتقادی دفتر سوم

فرهنگ نشر نو

6,500,000 ریال

5,525,000 ریال

شاهنامه ي فردوسي: تصحيح انتقادي دفتر چهارم (فرهنگ نشر نو)

شاهنامه ی فردوسی: تصحیح انتقادی دفتر چهارم

فرهنگ نشر نو

5,000,000 ریال

4,250,000 ریال

شاهنامه ي فردوسي: تصحيح انتقادي دفتر پنجم (فرهنگ نشر نو)

شاهنامه ی فردوسی: تصحیح انتقادی دفتر پنجم

فرهنگ نشر نو

5,000,000 ریال

4,250,000 ریال

حافظ نامه 2 جلدي (علمي و فرهنگي)

حافظ نامه 2 جلدی

علمی و فرهنگی

9,800,000 ریال

7,840,000 ریال

جهان بيني و حکمت مولانا (توس)

جهان بینی و حکمت مولانا

توس

1,800,000 ریال

1,530,000 ریال

آينه جان (نگاه معاصر)

آینه جان

نگاه معاصر

1,100,000 ریال

825,000 ریال

شرح شوق 5 جلدي (قطره)

شرح شوق 5 جلدی

قطره

45,000,000 ریال

36,000,000 ریال

ارمغان مور (نشر ني)

ارمغان مور

نشر نی

2,000,000 ریال

1,660,000 ریال

شرح کامل فيه مافيه (معين)

شرح کامل فیه مافیه

معین

5,200,000 ریال

4,420,000 ریال

نظامي و هفت پيکر (لنا)

نظامی و هفت پیکر

لنا

1,350,000 ریال

1,012,500 ریال

دفتر دگرسانيها در غزلهاي حافظ 2 جلدي (فرهنگستان زبان و ادب فارسي)

دفتر دگرسانیها در غزلهای حافظ 2 جلدی

فرهنگستان زبان و ادب فارسی

9,500,000 ریال

7,600,000 ریال

تفسير معاصرانه قرآن 6 (سوفيا)

تفسیر معاصرانه قرآن 6

سوفیا

3,500,000 ریال

2,625,000 ریال

نگاهي تحليلي به بلاغت مرزبان نامه و نفثه المصدور (مهر و دل)

نگاهی تحلیلی به بلاغت مرزبان نامه و نفثه المصدور

مهر و دل

900,000 ریال

675,000 ریال

ده گفتار درباره شاهنامه فردوسي (تاريخ ايران)

ده گفتار درباره شاهنامه فردوسی

تاریخ ایران

1,400,000 ریال

1,120,000 ریال

شرح قصايد فارسي و مراثي سعدي (چشمه)

شرح قصاید فارسی و مراثی سعدی

چشمه

3,500,000 ریال

2,800,000 ریال

شمايل نگاري روايت هاي شاهنامه اي پيش و پس از فردوسي توسي (خاموش)

شمایل نگاری روایت های شاهنامه ای پیش و پس از فردوسی توسی

خاموش

1,950,000 ریال

1,462,500 ریال

خرقه صحبت (کتاب پارسه)

خرقه صحبت

کتاب پارسه

1,850,000 ریال

1,387,500 ریال

زن در شاهنامه(ماهريس)

زن در شاهنامه

ماهریس

1,200,000 ریال

900,000 ریال

ويس و رامين و دين زردشتي (نگاه معاصر)

ویس و رامین و دین زردشتی

نگاه معاصر

350,000 ریال

262,500 ریال

فيلسوف تودار و رباعيات بودار (هرمس)

فیلسوف تودار و رباعیات بودار

هرمس‏

640,000 ریال

512,000 ریال

ابن فارض: زندگي، شخصيت و شعر (هرمس)

ابن فارض: زندگی، شخصیت و شعر

هرمس‏

1,100,000 ریال

880,000 ریال

با کاروان حله (علمي)

با کاروان حله

علمی

4,750,000 ریال

3,800,000 ریال

سيصد و شصت و پنج روز در صحبت مولانا (سخن)

سیصد و شصت و پنج روز در صحبت مولانا

سخن

950,000 ریال

760,000 ریال

منبع شناسي اشعار داستان هاي هزار و يک شب (ماهريس)

منبع شناسی اشعار داستان های هزار و یک شب

ماهریس

490,000 ریال

367,500 ریال

درس حافظ 2 جلدي (سخن)

درس حافظ 2 جلدی

سخن

12,000,000 ریال

9,600,000 ریال

حافظ به گفته حافظ يک شناخت منطقي (فرهنگ معاصر)

حافظ به گفته حافظ یک شناخت منطقی

فرهنگ معاصر

650,000 ریال

552,500 ریال

ديوان غزليات استاد سخن سعدي شيرازي 2 جلدي (مهتاب)

دیوان غزلیات استاد سخن سعدی شیرازی 2 جلدی

مهتاب

2,900,000 ریال

2,175,000 ریال

دمي با خيام (زوار)

دمی با خیام

زوار

680,000 ریال

510,000 ریال

از مشرق پياله (مهرويستا)

از مشرق پیاله

مهرویستا

130,000 ریال

97,500 ریال

شرح غزل هاي سعدي (زوار)

شرح غزل های سعدی

زوار

950,000 ریال

712,500 ریال

چراغي در باد (گويا)

چراغی در باد

گویا

360,000 ریال

270,000 ریال

تاريخ و ادبيات ايران: شاهنامه فردوسي(نشرني)

تاریخ و ادبیات ایران: شاهنامه فردوسی

نشر نی

580,000 ریال

481,400 ریال

سوگ سياوش (خوارزمي)

سوگ سیاوش

خوارزمی

750,000 ریال

637,500 ریال

قرآن و مثنوي : فرهنگواره ي تاثير آيات قرآن در ابيات مثنوي (قطره)

قرآن و مثنوی : فرهنگواره ی تاثیر آیات قرآن در ابیات مثنوی

قطره

1,100,000 ریال

880,000 ریال

قصه اساطير(آموت)

قصه اساطیر

آموت

730,000 ریال

511,000 ریال

اين کيمياي هستي (سخن)

این کیمیای هستی

سخن

6,500,000 ریال

5,200,000 ریال

نثر و شرح مثنوي 3 جلدي  بدون قاب (کتاب پارسه)

نثر و شرح مثنوی 3 جلدی بدون قاب

کتاب پارسه

3,200,000 ریال

2,400,000 ریال

شرح مثنوي (زوار)

شرح مثنوی

زوار

480,000 ریال

360,000 ریال

شاهنامه نگاري (معين)

شاهنامه نگاری

معین

300,000 ریال

255,000 ریال

آرش کمانگير (مرکز)

آرش کمانگیر

مرکز

138,000 ریال

114,540 ریال

سيماي لسان الغيب: تفال تطبيقي حافظ و مولانا (آفرينش)

سیمای لسان الغیب: تفال تطبیقی حافظ و مولانا

آفرینش

560,000 ریال

420,000 ریال

60 داستان از مثنوي معنوي (سما)

60 داستان از مثنوی معنوی

سماء

640,000 ریال

480,000 ریال

حافظ از نگاهي ديگر (چشمه)

حافظ از نگاهی دیگر

چشمه

280,000 ریال

224,000 ریال

شرح احوال و نقد: و تحليل آثار عطار نيشابوري (زوار)

شرح احوال و نقد: و تحلیل آثار عطار نیشابوری

زوار

185,000 ریال

138,750 ریال

حافظ معنوي: غزليات حافظ شيرازي به روايت دکتر ديناني (اطلاعات)

حافظ معنوی: غزلیات حافظ شیرازی به روایت دکتر دینانی

اطلاعات

400,000 ریال

340,000 ریال

راز راز: تفسير دکتر ديناني از گلشن راز (اطلاعات )

راز راز: تفسیر دکتر دینانی از گلشن راز

اطلاعات

250,000 ریال

212,500 ریال

شعاع شمس 2 جلدي : غزليات شمس تبريزي به روايت دکتر ديناني (اطلاعات)

شعاع شمس 2 جلدی : غزلیات شمس تبریزی به روایت دکتر دینانی

اطلاعات

1,700,000 ریال

1,445,000 ریال

حکايت هاي حيوانات در ادب فارسي (روزنه)

حکایت های حیوانات در ادب فارسی

روزنه

270,000 ریال

216,000 ریال

حکم حکيم توس ( بهجت)

حکم حکیم توس

بهجت

200,000 ریال

150,000 ریال

شرح سي قصيده از حکيم ناصر خسرو قبادياني (توس)

شرح سی قصیده از حکیم ناصر خسرو قبادیانی

جوانه توس

150,000 ریال

127,500 ریال

شوريده و بي قرار (قطره)

شوریده و بی قرار

قطره

110,000 ریال

88,000 ریال

درآمدي بر فولکلور ايران (جامي)

درآمدی بر فولکلور ایران

جامی

500,000 ریال

375,000 ریال

شاعر آينه ها (آگه)

شاعر آینه ها

آگاه

1,050,000 ریال

840,000 ریال

از هفت پيکر تا هشت بهشت ( مرواريد)

از هفت پیکر تا هشت بهشت

مروارید

300,000 ریال

210,000 ریال

حماسه داد (جامي)

حماسه داد

جامی

100,000 ریال

75,000 ریال

دل بي قرار سعدي ( تنديس)

دل بی قرار سعدی

کتابسرای تندیس

55,000 ریال

38,500 ریال

نگاهي تازه به دريا (نگاه)

نگاهی تازه به دریا

نگاه

185,000 ریال

129,500 ریال

واژه نامه فلسفي و کلامي آثار منثور ناصرخسرو (زوار)

واژه نامه فلسفی و کلامی آثار منثور ناصرخسرو

زوار

150,000 ریال

112,500 ریال

درباره قصه هاي اسطوره اي (مرکز)

درباره قصه های اسطوره ای

مرکز

99,000 ریال

82,170 ریال

ارغنون مولوي (نامک)

ارغنون مولوی

نامک

97,500 ریال

73,125 ریال

چهار سخنگوي وجدان ايران (قطره)

چهار سخنگوی وجدان ایران

قطره

650,000 ریال

520,000 ریال

شرح رباعيات فلسفي و عرفاني علامه دواني (هرمس)

شرح رباعیات فلسفی و عرفانی علامه دوانی

هرمس‏

38,000 ریال

30,400 ریال

عرفان و رندي در شعر حافظ (مرکز)

عرفان و رندی در شعر حافظ

مرکز

2,980,000 ریال

2,473,400 ریال

پژوهشي درحکايت سندباد بحري (مرکز)

پژوهشی درحکایت سندباد بحری

مرکز

205,000 ریال

170,150 ریال

رخسار صبح خاقاني شرواني (مرکز)

رخسار صبح خاقانی شروانی

مرکز

318,000 ریال

263,940 ریال

ضحاک: تاريخ از دل اسطوره (مرکز)

ضحاک: تاریخ از دل اسطوره

مرکز

185,000 ریال

153,550 ریال

منطق الطير عطار ( زوار)

منطق الطیر عطار

زوار

45,000 ریال

33,750 ریال

شرح مثنوي  شريف 3 جلدي (زوار)

شرح مثنوی شریف 3 جلدی

زوار

2,100,000 ریال

1,575,000 ریال

بحث در آثار و افکار و احوال حافظ (هرمس)

بحث در آثار و افکار و احوال حافظ

هرمس‏

1,800,000 ریال

1,440,000 ریال

بر لب درياي مثنوي معنوي (قطره)

بر لب دریای مثنوی معنوی

قطره

1,800,000 ریال

1,440,000 ریال

زندگي و مرگ پهلوانان در شاهنامه (سهامي انتشار)

زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه

شرکت سهامی انتشار

3,500,000 ریال

2,625,000 ریال

بانگ خاموش (نگاه معاصر)

بانگ خاموش

نگاه معاصر

640,000 ریال

480,000 ریال

مکتب حافظ مقدمه اي بر حافظ شناسي 2 جلدي (توس)

مکتب حافظ مقدمه ای بر حافظ شناسی 2 جلدی

توس

2,600,000 ریال

2,210,000 ریال

حافظ جاويد (فرزان روز)

حافظ جاوید

فرزان روز

1,000,000 ریال

750,000 ریال

قصه هاي قرآن (نيلوفر)

قصه های قرآن

نیلوفر

650,000 ریال

520,000 ریال

شکوه شمس (علمي فرهنگي)

شکوه شمس

علمی و فرهنگی

3,690,000 ریال

2,952,000 ریال

ترانه هاي خيام (بدرقه جاويدان)

ترانه های خیام

بدرقه جاویدان

400,000 ریال

300,000 ریال

صحيح خواني متون کهن (فصل پنجم)

صحیح خوانی متون کهن

فصل پنجم

390,000 ریال

292,500 ریال

گل رنج هاي کهن (سخن)

گل رنج های کهن

سخن

650,000 ریال

520,000 ریال

داستان ها و پيام ها در مثنوي (علم)

داستان ها و پیام ها در مثنوی

نشر علم

750,000 ریال

600,000 ریال

گنج حضور جلد چهارم (فردوس)

گنج حضور جلد چهارم

فردوس

1,000,000 ریال

750,000 ریال

شفاي غمگنان (نسل آفتاب)

شفای غمگنان

نسل آفتاب

400,000 ریال

300,000 ریال

شاه نامه ها (هرمس)

شاه نامه ها

هرمس‏

6,800,000 ریال

5,440,000 ریال

رباعيات خيام و خيامانه هاي پارسي (سخن)

رباعیات خیام و خیامانه های پارسی

سخن

4,900,000 ریال

3,920,000 ریال

حماسه و نافرماني (ققنوس)

حماسه و نافرمانی

ققنوس

350,000 ریال

297,500 ریال

واژه نامه شاهنامه (فرزان روز)

واژه نامه شاهنامه

فرزان روز

350,000 ریال

262,500 ریال

آسمان جان (فرهنگ معاصر)

آسمان جان

فرهنگ معاصر

700,000 ریال

595,000 ریال

شاهنامه آخرش خوش است (علم)

شاهنامه آخرش خوش است

نشر علم

650,000 ریال

520,000 ریال

فرهنگ جغرافياي تاريخي شاهنامه (نشرني)

فرهنگ جغرافیای تاریخی شاهنامه

نشر نی

2,500,000 ریال

2,075,000 ریال

حديث خداوندي و بندگي (نشرني)

حدیث خداوندی و بندگی

نشر نی

3,200,000 ریال

2,656,000 ریال

حافظ معنوي جلد دوم (اطلاعات)

حافظ معنوی جلد دوم

اطلاعات

1,100,000 ریال

935,000 ریال

شرح غزلهاي حافظ چهارجلدي (فرهنگ نشر نو)

شرح غزلهای حافظ چهارجلدی

فرهنگ نشر نو

2,500,000 ریال

2,125,000 ریال

زبان حال در عرفان و ادبيات پارسي (فرهنگ نشر نو)

زبان حال در عرفان و ادبیات پارسی

فرهنگ نشر نو

700,000 ریال

595,000 ریال

تجلي اسطوره در ديوان حافظ (توس)

تجلی اسطوره در دیوان حافظ

توس

300,000 ریال

255,000 ریال

افسانه هاي ايراني 6: افسانه هاي پهلوانان، عياران، رندان (هيرمند)

افسانه های ایرانی 6: افسانه های پهلوانان، عیاران، رندان

هیرمند

1,790,000 ریال

1,253,000 ریال

در دامنه هاي کوه قاف (لاهيتا)

در دامنه های کوه قاف

لاهیتا

400,000 ریال

320,000 ریال

تحليل ساختار روايت در قرآن (نگاه معاصر)

تحلیل ساختار روایت در قرآن

نگاه معاصر

110,000 ریال

82,500 ریال

هندسه ي معنا در پرگار مولانا (نگاه معاصر)

هندسه ی معنا در پرگار مولانا

نگاه معاصر

250,000 ریال

187,500 ریال

خورشيدي که در شاهنامه مي درخشد (آگه)

خورشیدی که در شاهنامه می درخشد

آگه

130,000 ریال

104,000 ریال

تازيانه هاي سلوک (آگاه)

تازیانه های سلوک

آگاه

1,750,000 ریال

1,400,000 ریال

نقد و فرهنگ سياست (نگاه معاصر)

نقد و فرهنگ سیاست

نگاه معاصر

140,000 ریال

105,000 ریال

در اقليم روشنايي (آگاه)

در اقلیم روشنایی

آگاه

600,000 ریال

480,000 ریال

نظم پريشان (آگه)

نظم پریشان

آگه

280,000 ریال

224,000 ریال

دانشنامه حافظ شناسي جلد1 (سبزان)

دانشنامه حافظ شناسی جلد1

سبزان

1,320,000 ریال

990,000 ریال

کندو کاوي در پاره اي از واژه هاي شاهنامه (مهرويستا)

کندو کاوی در پاره ای از واژه های شاهنامه

مهرویستا

80,000 ریال

60,000 ریال

زنان شاهنامه (نگاه معاصر)

زنان شاهنامه

نگاه معاصر

400,000 ریال

300,000 ریال

برگ هاي باد آورده (نگاه معاصر)

برگ های باد آورده

نگاه معاصر

320,000 ریال

240,000 ریال

به عبارت آفتاب (معين)

به عبارت آفتاب

معین

470,000 ریال

399,500 ریال

آئينه غيب نظامي گنجه اي (سبزان)

آئینه غیب نظامی گنجه ای

سبزان

200,000 ریال

150,000 ریال

خيام نامه (زوار)

خیام نامه

زوار

1,800,000 ریال

1,350,000 ریال

شرح ديوان شمس تبريزي جلد 1 (علمي)

شرح دیوان شمس تبریزی جلد 1

علمی

4,500,000 ریال

3,600,000 ریال

گرد باد شور جنون (نگاه)

گرد باد شور جنون

نگاه

400,000 ریال

280,000 ریال

قلمرو سعدي (زوار)

قلمرو سعدی

زوار

1,200,000 ریال

900,000 ریال

حافظ به گفته حافظ (نگاه)

حافظ به گفته حافظ

نگاه

250,000 ریال

175,000 ریال

سيري در ديوان شمس (زوار)

سیری در دیوان شمس

زوار

680,000 ریال

510,000 ریال

کتاب شمس تبريز1/ انديشه ها (نشر ني)

کتاب شمس تبریز1/ اندیشه ها

نشر نی

860,000 ریال

713,800 ریال

مشکل ما (نگاه معاصر)

مشکل ما

نگاه معاصر

120,000 ریال

90,000 ریال

مولانا و مسائل وجودي انسان (نگاه معاصر)

مولانا و مسائل وجودی انسان

نگاه معاصر

220,000 ریال

165,000 ریال

تعليقه بر اساس الاقتباس خواجه نصير الدين طوسي - 2 جلدي (مرکز)

تعلیقه بر اساس الاقتباس خواجه نصیر الدین طوسی - 2 جلدی

مرکز

995,000 ریال

825,850 ریال

شرح سودي بر حافظ 4جلدي (نگاه)

شرح سودی بر حافظ 4جلدی

نگاه

4,750,000 ریال

3,325,000 ریال

شرح غزل هاي حافظ (صداي معاصر)

شرح غزل های حافظ

صدای معاصر

4,500,000 ریال

3,375,000 ریال

شرح ديوان خاقاني جلد 1 (زوار)

شرح دیوان خاقانی جلد 1

زوار

550,000 ریال

412,500 ریال

شاخ نبات حافظ (زوار)

شاخ نبات حافظ

زوار

1,450,000 ریال

1,087,500 ریال

در کوي دوست (خوارزمي)

در کوی دوست

خوارزمی

800,000 ریال

680,000 ریال

دو سرو سايه گستر شيراز (کتاب سرزمين)

دو سرو سایه گستر شیراز

کتاب سرزمین

500,000 ریال

375,000 ریال

قصه قصه ها (کارنامه)

قصه قصه ها

کارنامه

2,750,000 ریال

1,925,000 ریال