فیلتر شود بر اساس:

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای منابع انسانی

دسته بندی ها

(27)

موضوع های اصلی

(27)

موضوع های فرعی

(7)
(20)

انتشارات

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
چیده شود بر اساس:
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
27 محصول

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای منابع انسانی

دسته بندی ها

(27)

موضوع های اصلی

(27)

موضوع های فرعی

(7)
(20)

انتشارات

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
27 محصول
تاملاتي در توسعه انساني (دنياي اقتصاد)

تاملاتی در توسعه انسانی

دنیای اقتصاد

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

پيشبرد منافع مشترک (نقد فرهنگ)

پیشبرد منافع مشترک

نقد فرهنگ

500,000 ریال

400,000 ریال

صندلي بزرگ (شرکت چاپ و نشر بازرگاني)

صندلی بزرگ

شرکت چاپ و نشر بازرگانی

2,690,000 ریال

2,152,000 ریال

با يک چرا آغاز کنيد (ذهن آويز)

با یک چرا آغاز کنید

ذهن آویز

980,000 ریال

784,000 ریال

راهنماي عملي 21 قانون انکارناپذير رهبري (پيکان)

راهنمای عملی 21 قانون انکارناپذیر رهبری

پیکان

630,000 ریال

504,000 ریال

10 مقاله که بايد خواند: درباره همکاري (هنوز)

10 مقاله که باید خواند: درباره همکاری

هنوز

650,000 ریال

520,000 ریال

10 مقاله که بايد خواند: درباره تيم (هنوز)

10 مقاله که باید خواند: درباره تیم

هنوز

1,400,000 ریال

1,120,000 ریال

کار تيمي اثربخش (سايه سخن)

کار تیمی اثربخش

سایه سخن

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

تفاوت مدير عالي (سايه سخن)

تفاوت مدیر عالی

سایه سخن

1,800,000 ریال

1,440,000 ریال

مديريت بدون زور و اجبار همراه با CD (سايه سخن)

مدیریت بدون زور و اجبار همراه با CD

سایه سخن

1,260,000 ریال

1,008,000 ریال

کتاب هاي داميز: حل و فصل اختلافات در محيط کار (آوند دانش)

کتاب های دامیز: حل و فصل اختلافات در محیط کار

آوند دانش

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

کوچينگ کارکنان: بيدار سازي و هدايت انگيزه کارکنان (انديشه احسان)

کوچینگ کارکنان: بیدار سازی و هدایت انگیزه کارکنان

اندیشه احسان

370,000 ریال

296,000 ریال

تيم هاي نوآور (دنياي اقتصاد)

تیم های نوآور

دنیای اقتصاد

200,000 ریال

160,000 ریال

ارزيابي عملکرد: آشنايي با زيروبم ارزشيابي کارکنان (دنياي اقتصاد)

ارزیابی عملکرد: آشنایی با زیروبم ارزشیابی کارکنان

دنیای اقتصاد

100,000 ریال

80,000 ریال

چگونگي رفتار با افراد بد قلق (نسل نوانديش)

چگونگی رفتار با افراد بد قلق

نسل‏ نواندیش

219,000 ریال

175,200 ریال

مصاحبه استخدامي - تجارت امروز (قطره)

مصاحبه استخدامی - تجارت امروز

قطره

35,000 ریال

28,000 ریال

تلنگر چي در واحد تلنگر (مهربان)

تلنگر چی در واحد تلنگر

مهربان

850,000 ریال

680,000 ریال

17 اصل کار تيمي (تهران)

17 اصل کار تیمی

تهران

740,000 ریال

592,000 ریال

هوش هيجاني و استخدام (دنياي اقتصاد)

هوش هیجانی و استخدام

دنیای اقتصاد

120,000 ریال

96,000 ریال

10 مقاله که بايد خواند: درباره مديريت افراد (هنوز)

10 مقاله که باید خواند: درباره مدیریت افراد

هنوز

780,000 ریال

624,000 ریال

10 مقاله که بايد خواند: درباره رهبري (هنوز)

10 مقاله که باید خواند: درباره رهبری

هنوز

730,000 ریال

584,000 ریال

مديريت رفتار سازماني پيشرفته (آگه)

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

آگه

500,000 ریال

400,000 ریال

مسئوليت هاي سرنوشت ساز (افرند)

مسئولیت های سرنوشت ساز

افرند

190,000 ریال

152,000 ریال

عملي کردن دانسته ها (آوين)

عملی کردن دانسته ها

پیک آوین

180,000 ریال

144,000 ریال

برند سازي شخصي براي کارمندان (بهارسبز)

برند سازی شخصی برای کارمندان

بهار سبز

190,000 ریال

152,000 ریال

مديريت با بازده بالا (ميلکان)

مدیریت با بازده بالا

میلکان

400,000 ریال

320,000 ریال

قدرت خلق کسب و کار نوپا (پندار تابان)

قدرت خلق کسب و کار نوپا

پندار تابان

2,150,000 ریال

1,720,000 ریال