فیلتر شود بر اساس:

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای قوانین کار

دسته بندی ها

(35)

موضوع های اصلی

(2)
(33)

موضوع های فرعی

(3)
(2)
(28)
(2)

انتشارات

(14)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
چیده شود بر اساس:
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
35 محصول

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای قوانین کار

دسته بندی ها

(35)

موضوع های اصلی

(2)
(33)

موضوع های فرعی

(3)
(2)
(28)
(2)

انتشارات

(14)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
35 محصول
زنان برتر از ما (شمعدوني)

زنان برتر از ما

شمعدونی

990,000 ریال

792,000 ریال

ماجراهاي کسب و کار (کتاب پارسه)

ماجراهای کسب و کار

کتاب پارسه

4,500,000 ریال

3,600,000 ریال

زندگي خصوصي معامله گران حرفه اي (دنياي اقتصاد)

زندگی خصوصی معامله گران حرفه ای

دنیای اقتصاد

700,000 ریال

560,000 ریال

روزي روزگاري سازماني (اطراف)

روزی روزگاری سازمانی

اطراف

1,210,000 ریال

968,000 ریال

قاعده ده برابر (آموخته)

قاعده ده برابر

آموخته

1,080,000 ریال

864,000 ریال

نظريه اي درباره شغل هاي مزخرف (ترجمان)

نظریه ای درباره شغل های مزخرف

ترجمان علوم انسانی

1,480,000 ریال

1,184,000 ریال

طرفداران دو آتشه (برآيند)

طرفداران دو آتشه

برآیند

1,140,000 ریال

912,000 ریال

ونچر ديلز (نوين)

ونچر دیلز

نوین

2,900,000 ریال

2,320,000 ریال

پيروزي آگاهانه (برآيند)

پیروزی آگاهانه

برآیند

1,300,000 ریال

1,040,000 ریال

راهنماي شغل انتخاب کردن (هنوز)

راهنمای شغل انتخاب کردن

هنوز

500,000 ریال

400,000 ریال

ترقي در محيط کار مجازي (ميلکان)

ترقی در محیط کار مجازی

میلکان

760,000 ریال

608,000 ریال

مهم ها را بسنجيد (نشر نوين)

مهم ها را بسنجید

نوین

1,100,000 ریال

880,000 ریال

استراتژي گروه کسب و کار (آريانا قلم)

استراتژی گروه کسب و کار

آریانا قلم

2,370,000 ریال

2,014,500 ریال

انقلاب دورکاري (آموزه)

انقلاب دورکاری

آموزه

770,000 ریال

616,000 ریال

نيسان به صحنه باز ميگردد (لوح فکر)

نیسان به صحنه باز میگردد

لوح فکر

380,000 ریال

304,000 ریال

باهوش تر سريع تر بهتر (آموخته)

باهوش تر سریع تر بهتر

آموخته

1,380,000 ریال

1,104,000 ریال

جادوي باور (کتيبه پارسي)

جادوی باور

کتیبه پارسی

1,050,000 ریال

840,000 ریال

مشتري شريک شماست (اژدهاي طالايي)

مشتری شریک شماست

اژدهای طلایی

995,000 ریال

796,000 ریال

تقلا (آريانا قلم)

تقلا

آریانا قلم

2,080,000 ریال

1,768,000 ریال

ارتباط رو در رو (مبلغان)

ارتباط رو در رو

مبلغان

450,000 ریال

360,000 ریال

دي ان اي نوآور (رسا)

دی ان ای نوآور

رسا

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

مدير حرفه اي 4: اخلاق حرفه اي (آرياناقلم)

مدیر حرفه ای 4: اخلاق حرفه ای

آریانا قلم

870,000 ریال

739,500 ریال

مدير حرفه اي 5: عملکرد حرفه اي (آرياناقلم)

مدیر حرفه ای 5: عملکرد حرفه ای

آریانا قلم

1,040,000 ریال

884,000 ریال

مدير حرفه اي 6: رهبر حرفه اي (آرياناقلم)

مدیر حرفه ای 6: رهبر حرفه ای

آریانا قلم

940,000 ریال

799,000 ریال

مدير حرفه اي 2:  مذاکره حرفه اي (آرياناقلم)

مدیر حرفه ای 2: مذاکره حرفه ای

آریانا قلم

930,000 ریال

790,500 ریال

همراه مديران: تفکر استراتژيک (آرياناقلم)

همراه مدیران: تفکر استراتژیک

آریانا قلم

420,000 ریال

357,000 ریال

همراه مديران: مسير شغلي (آرياناقلم)

همراه مدیران: مسیر شغلی

آریانا قلم

420,000 ریال

357,000 ریال

همراه مديران:  هدف گذاري (آرياناقلم)

همراه مدیران: هدف گذاری

آریانا قلم

640,000 ریال

544,000 ریال

همراه مديران: استخدام کارکنان (آرياناقلم)

همراه مدیران: استخدام کارکنان

آریانا قلم

360,000 ریال

306,000 ریال

سود و ديگر هيچ (آرياناقلم)

سود و دیگر هیچ

آریانا قلم

1,480,000 ریال

1,258,000 ریال

مدير حرفه اي 1: ارتباطات حرفه اي (آرياناقلم)

مدیر حرفه ای 1: ارتباطات حرفه ای

آریانا قلم

390,000 ریال

331,500 ریال

همراه مديران: حفظ کارکنان (آرياناقلم)

همراه مدیران: حفظ کارکنان

آریانا قلم

230,000 ریال

195,500 ریال

همراه مديران: تمرکز بر مشتري (آرياناقلم)

همراه مدیران: تمرکز بر مشتری

آریانا قلم

280,000 ریال

238,000 ریال

5 قانون پول که بايد بدانيد (نگاه نوين)

5 قانون پول که باید بدانید

نگاه نوین

200,000 ریال

160,000 ریال

مدير يک دقيقه اي (پل)

مدیر یک دقیقه ای

پل

260,000 ریال

208,000 ریال