فیلتر شود بر اساس:

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای حقوق

دسته بندی ها

(70)

موضوع های اصلی

(2)
(1)
(63)
(1)
(3)

موضوع های فرعی

(2)
(1)
(1)
(1)
(7)
(13)
(12)
(21)
(10)
(1)
(1)

انتشارات

(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
(5)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(9)
(20)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
چیده شود بر اساس:
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
70 محصول

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای حقوق

دسته بندی ها

(70)

موضوع های اصلی

(2)
(1)
(63)
(1)
(3)

موضوع های فرعی

(2)
(1)
(1)
(1)
(7)
(13)
(12)
(21)
(10)
(1)
(1)

انتشارات

(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
(5)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(9)
(20)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
70 محصول
اخلاق مهار جنگ (روزنه)

اخلاق مهار جنگ

روزنه

2,100,000 ریال

1,680,000 ریال

نظريه‌هاي حقوق بين الملل (فرهنگ نشر نو)

نظریه‌های حقوق بین الملل

فرهنگ نشر نو

5,700,000 ریال

4,845,000 ریال

تاريخ شفاهي وکالت در ايران (ثالث)

تاریخ شفاهی وکالت در ایران

ثالث

4,500,000 ریال

3,375,000 ریال

قانون گذاران قانون شکنان (گاه)

قانون گذاران قانون شکنان

گاه

2,520,000 ریال

1,890,000 ریال

حقوق طبيعي و تاريخ (سپهر خرد )

حقوق طبیعی و تاریخ

سپهر خرد

3,000,000 ریال

2,250,000 ریال

مفهوم سياسي قانون (نشر ني)

مفهوم سیاسی قانون

نشر نی

2,800,000 ریال

2,324,000 ریال

سراب عدالت (نگاه معاصر)

سراب عدالت

نگاه معاصر

2,400,000 ریال

1,800,000 ریال

حقوق بشر (هرمس)

حقوق بشر

هرمس‏

1,960,000 ریال

1,568,000 ریال

دورکين و معرفت شناسي حقوقي (نگاه معاصر)

دورکین و معرفت شناسی حقوقی

نگاه معاصر

2,300,000 ریال

1,725,000 ریال

حقوق بشر از ديدگاه انديشمندان مسلمان (نشر ني)

حقوق بشر از دیدگاه اندیشمندان مسلمان

نشر نی

2,200,000 ریال

1,826,000 ریال

شرح حق جلد 2 (نگاه معاصر)

شرح حق جلد 2

نگاه معاصر

2,200,000 ریال

1,650,000 ریال

شرح حق جلد 1 (نگاه معاصر)

شرح حق جلد 1

نگاه معاصر

1,250,000 ریال

937,500 ریال

نظريه عمومي عوض در حقوق اسلامي (سخن)

نظریه عمومی عوض در حقوق اسلامی

سخن

3,900,000 ریال

3,120,000 ریال

اخلاق سوت زني (سروش مولانا)

اخلاق سوت زنی

سروش مولانا

1,050,000 ریال

787,500 ریال

حقوق بين الملل کيفري (فرهنگ نشر نو)

حقوق بین الملل کیفری

فرهنگ نشر نو

6,000,000 ریال

5,100,000 ریال

انسان به مثابه قاعده گذار (نگاه معاصر)

انسان به مثابه قاعده گذار

نگاه معاصر

1,280,000 ریال

960,000 ریال

کليات جرم شناسي (نگاه معاصر)

کلیات جرم شناسی

نگاه معاصر

4,000,000 ریال

3,000,000 ریال

شناخت شريعت (نامک)

شناخت شریعت

نامک

1,400,000 ریال

1,050,000 ریال

در باب تکفير و ارتداد (نگاه معاصر)

در باب تکفیر و ارتداد

نگاه معاصر

480,000 ریال

360,000 ریال

تاملات (پارسه)

تاملات

کتاب پارسه

4,950,000 ریال

3,712,500 ریال

پنجاه متفکر جرم شناسي (ثالث)

پنجاه متفکر جرم شناسی

ثالث

4,200,000 ریال

3,150,000 ریال

قانون حاکم (کارنامه)

قانون حاکم

کارنامه

2,200,000 ریال

1,540,000 ریال

در هواي حق و عدالت (کارنامه)

در هوای حق و عدالت

کارنامه

4,750,000 ریال

3,325,000 ریال

در خانه اگر کس است (کارنامه)

در خانه اگر کس است

کارنامه

700,000 ریال

490,000 ریال

صلح جاويدان و حکومت قانون (فرهنگ نشر نو)

صلح جاویدان و حکومت قانون

فرهنگ نشر نو

6,000,000 ریال

5,100,000 ریال

اقتصاد سياسي حقوق بشر (دنياي اقتصاد)

اقتصاد سیاسی حقوق بشر

دنیای اقتصاد

600,000 ریال

450,000 ریال

حقوق بين الملل معاهدات (فرهنگ نشر نو)

حقوق بین الملل معاهدات

فرهنگ نشر نو

7,500,000 ریال

6,375,000 ریال

اعلاميه ي حقوق موجود انساني (کلاغ)

اعلامیه ی حقوق موجود انسانی

کلاغ

200,000 ریال

150,000 ریال

سير عقل در منظومه حقوق بين الملل (فرهنگ نشر نو)

سیر عقل در منظومه حقوق بین الملل

فرهنگ نشر نو

5,000,000 ریال

4,250,000 ریال

منطق حيراني (فرهنگ نشر نو)

منطق حیرانی

فرهنگ نشر نو

2,700,000 ریال

2,295,000 ریال

اخلاق بازجويي (فرهنگ نشر نو)

اخلاق بازجویی

فرهنگ نشر نو

2,000,000 ریال

1,700,000 ریال

در آمدي بر حقوق اساسي (نگاه معاصر)

در آمدی بر حقوق اساسی

نگاه معاصر

1,400,000 ریال

1,050,000 ریال

مراقبت و تنبيه (نشرني)

مراقبت و تنبیه

نشر نی

2,100,000 ریال

1,743,000 ریال

حق و سو استفاده از آن (کارنامه)

حق و سو استفاده از آن

کارنامه

2,350,000 ریال

1,645,000 ریال

حق و مصلحت 2 (نشر ني)

حق و مصلحت 2

نشر نی

3,800,000 ریال

3,154,000 ریال

هوموساکر (مرکز)

هوموساکر

مرکز

2,300,000 ریال

1,909,000 ریال

چرا نمي توانيم منتظر بمانيم؟ (فرهنگ نشر نو)

چرا نمی توانیم منتظر بمانیم؟

فرهنگ نشر نو

750,000 ریال

637,500 ریال

حقوق به زبان ساده 1: حقوق متهم (روزنه)

حقوق به زبان ساده 1: حقوق متهم

روزنه

455,000 ریال

364,000 ریال

در باب مدارا (شيرازه)

در باب مدارا

شیرازه

350,000 ریال

245,000 ریال

حق و مصلحت 1 (نشر ني)

حق و مصلحت 1

نشر نی

1,200,000 ریال

996,000 ریال

قانون کار 1399 (دوران)

قانون کار 1399

دوران

380,000 ریال

285,000 ریال

مختصر حقوق مدني (کارنامه)

مختصر حقوق مدنی

کارنامه

1,495,000 ریال

1,046,500 ریال

قانون، آزادي و اخلاق (نشرني)

قانون، آزادی و اخلاق

نشر نی

180,000 ریال

149,400 ریال

قانون تجارت همراه با قانون تجارت الکترونيک (1401 - ديدار)

قانون تجارت همراه با قانون تجارت الکترونیک

دیدار

800,000 ریال

600,000 ریال

حقوق بين الملل خصوصي (آگه)

حقوق بین الملل خصوصی

آگه

250,000 ریال

200,000 ریال

حقوق انسان (روشنگران)

حقوق انسان

روشنگران و مطالعات زنان

700,000 ریال

525,000 ریال

حقوق جزايي انگلستان (نشرني)

حقوق جزایی انگلستان

نشر نی

1,200,000 ریال

996,000 ریال

تاريخ تئوري هاي حقوقي اسلامي (نشرني)

تاریخ تئوری های حقوقی اسلامی

نشر نی

700,000 ریال

581,000 ریال

وجوه فقهي نقش مردم در حکومت (نشرني)

وجوه فقهی نقش مردم در حکومت

نشر نی

200,000 ریال

166,000 ریال

قانون مدني 1400

قانون مدنی 1400

کتاب دیدآور

380,000 ریال

285,000 ریال

حقوق بانکي (جنگل)

حقوق بانکی

جنگل

850,000 ریال

637,500 ریال

پيروزي آينده دموکراسي (سهامي انتشار)

پیروزی آینده دموکراسی

شرکت سهامی انتشار

400,000 ریال

300,000 ریال

سيد مصطفي محقق داماد: آفاق حقيقت در سپهر شريعت (ققنوس)

سید مصطفی محقق داماد: آفاق حقیقت در سپهر شریعت

ققنوس

350,000 ریال

297,500 ریال

قانون ماليات هاي مستقيم 1400 (کتاب ديد آور)

قانون مالیات های مستقیم 1400

کتاب دیدآور

600,000 ریال

450,000 ریال

چالش هاي حقوق بشر (آگه)

چالش های حقوق بشر

آگه

80,000 ریال

64,000 ریال

باز انديشي در آيين استنباط (نگاه معاصر)

باز اندیشی در آیین استنباط

نگاه معاصر

190,000 ریال

142,500 ریال

دموکراسي و حقوق بشر (مرواريد)

دموکراسی و حقوق بشر

مروارید

370,000 ریال

259,000 ریال

بشريت و حاکميت ها سيري در حقوق بين الملل (آگه)

بشریت و حاکمیت ها سیری در حقوق بین الملل

آگه

200,000 ریال

160,000 ریال

دانشنامه عدالت کيفري کودکان و نوجوانان (نگاه معاصر)

دانشنامه عدالت کیفری کودکان و نوجوانان

نگاه معاصر

800,000 ریال

600,000 ریال

مناسبات فقه و اخلاق (نگاه معاصر)

مناسبات فقه و اخلاق

نگاه معاصر

330,000 ریال

247,500 ریال

مفهوم شهروندي (نگاه معاصر)

مفهوم شهروندی

نگاه معاصر

210,000 ریال

157,500 ریال

مباني فقهي - حقوقي قيام عاشورا (نگاه معاصر)

مبانی فقهی - حقوقی قیام عاشورا

نگاه معاصر

600,000 ریال

450,000 ریال

ديو در شيشه (نگاه معاصر)

دیو در شیشه

نگاه معاصر

220,000 ریال

165,000 ریال

حقوق جزاي عمومي (نگاه معاصر)

حقوق جزای عمومی

نگاه معاصر

220,000 ریال

165,000 ریال

مباني فقهي جرم انگاري (نگاه معاصر)

مبانی فقهی جرم انگاری

نگاه معاصر

170,000 ریال

127,500 ریال

مسئوليت مدني کالاها (نگاه معاصر)

مسئولیت مدنی کالاها

نگاه معاصر

210,000 ریال

157,500 ریال

اخلاق حقوق بشر (نگاه معاصر)

اخلاق حقوق بشر

نگاه معاصر

140,000 ریال

105,000 ریال

فرمان کورش بزرگ (نگاه معاصر)

فرمان کورش بزرگ

نگاه معاصر

60,000 ریال

45,000 ریال

نقش زور در روابط بين الملل (آگاه)

نقش زور در روابط بین الملل

آگاه

260,000 ریال

208,000 ریال

انسان شناسي حقوقي (نگاه معاصر)

انسان شناسی حقوقی

نگاه معاصر

70,000 ریال

52,500 ریال