فیلتر شود بر اساس:

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای فیزیک و شیمی

دسته بندی ها

(59)
(1)

موضوع های اصلی

(1)
(59)

موضوع های فرعی

(1)
(1)
(5)
(53)

انتشارات

(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(10)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(20)
(1)
(1)
(1)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
چیده شود بر اساس:
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
60 محصول

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای فیزیک و شیمی

دسته بندی ها

(59)
(1)

موضوع های اصلی

(1)
(59)

موضوع های فرعی

(1)
(1)
(5)
(53)

انتشارات

(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(10)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(20)
(1)
(1)
(1)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
60 محصول
سفيد چاله‌ها (سبزان)

سفید چاله‌ها

سبزان

1,560,000 ریال

1,248,000 ریال

گريزپا (مازيار)

گریزپا

مازیار

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

درک کيهان (مازيار)

درک کیهان

مازیار

1,650,000 ریال

1,320,000 ریال

آيا خدا يک رياضي دان است؟ (لوگوس)

آیا خدا یک ریاضی دان است؟

لوگوس

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

اصول بنيادين (مازيار)

اصول بنیادین

مازیار

1,200,000 ریال

960,000 ریال

هيچ (فرهنگ معاصر)

هیچ

فرهنگ معاصر

1,450,000 ریال

1,160,000 ریال

تراژدي علم آمريکايي از ترومن تا ترامپ (پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامي)

تراژدی علم آمریکایی از ترومن تا ترامپ

پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی-امیرکبیر

2,300,000 ریال

1,840,000 ریال

درآمدي تصويري بر فراکتال ها (ثالث)

درآمدی تصویری بر فراکتال ها

ثالث

1,200,000 ریال

960,000 ریال

انقلاب کوانتومي از منظر تاريخي (کتاب پارسه)

انقلاب کوانتومی از منظر تاریخی

کتاب پارسه

3,500,000 ریال

2,800,000 ریال

قدم اول: نيوتون (شيرازه)

قدم اول: نیوتون

شیرازه

800,000 ریال

640,000 ریال

پرسش کوانتومي در اسلام (آن سو)

پرسش کوانتومی در اسلام

آن سو

3,670,000 ریال

2,936,000 ریال

معماهايي براي رازگشايي از عالم (فرهنگ نشر نو)

معماهایی برای رازگشایی از عالم

فرهنگ نشر نو

2,000,000 ریال

2,000,000 ریال

فيزيک و طبيعت (فرهنگ نشر نو)

فیزیک و طبیعت

فرهنگ نشر نو

1,700,000 ریال

1,700,000 ریال

افسانه روشنايي (کتاب فردا)

افسانه روشنایی

کتاب فردا

1,700,000 ریال

1,360,000 ریال

بر شانه هاي غول: مباحث علمي آلبرت اينشتين (سبزان)

بر شانه های غول: مباحث علمی آلبرت اینشتین

سبزان

620,000 ریال

496,000 ریال

داستان شگفت انگيز کوانتوم (علمي فرهنگي)

داستان شگفت انگیز کوانتوم

علمی و فرهنگی

1,700,000 ریال

1,360,000 ریال

چگونه در فضا ميميريم (مازيار)

چگونه در فضا میمیریم

مازیار

1,400,000 ریال

1,120,000 ریال

تاريخچه زمان (شرکت سهامي انتشار)

تاریخچه زمان

شرکت سهامی انتشار

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

ماده و آگاهي (مرکز)

ماده و آگاهی

مرکز

795,000 ریال

636,000 ریال

تکامل فيزيک (خوارزمي)

تکامل فیزیک

خوارزمی

1,350,000 ریال

1,147,500 ریال

اسرار فيزيک مدرن: زمان (مازيار)

اسرار فیزیک مدرن: زمان

مازیار

1,000,000 ریال

800,000 ریال

مغز با شخصيت (شمعدوني)

مغز با شخصیت

شمعدونی

900,000 ریال

720,000 ریال

تا پايان زمان: ذهن، ماده و کنکاش ما (مازيار)

تا پایان زمان: ذهن، ماده و کنکاش ما

مازیار

600,000 ریال

480,000 ریال

جهان هستي بر اساس فيزيک (مازيار)

جهان هستی بر اساس فیزیک

مازیار

450,000 ریال

360,000 ریال

طراحي براي يک متافيزيک نظام مند (کرگدن)

طراحی برای یک متافیزیک نظام مند

کرگدن

350,000 ریال

280,000 ریال

نظريه هاي همه چيز (مازيار)

نظریه های همه چیز

مازیار

150,000 ریال

120,000 ریال

جهان هاي موازي (مازيار)

جهان های موازی

مازیار

2,300,000 ریال

1,840,000 ریال

رخنه در مرز داروين (فاطمي)

رخنه در مرز داروین

فاطمی

1,100,000 ریال

880,000 ریال

علائم ستاره اي (ذهن آويز)

علائم ستاره ای

ذهن آویز

5,800,000 ریال

4,640,000 ریال

دستاوردهاي فيزيک نوين (معين)

دستاوردهای فیزیک نوین

معین

450,000 ریال

382,500 ریال

روي ديگر حقيقت (چترنگ)

روی دیگر حقیقت

چترنگ

450,000 ریال

360,000 ریال

درس نامه فيزيک فاينمن: تابش، گرما جلد 2 (سبزان)

درس نامه فیزیک فاینمن: تابش، گرما جلد 2

سبزان

870,000 ریال

696,000 ریال

درس نامه فيزيک فاينمن: مکانيک جلد 1 (سبزان)

درس نامه فیزیک فاینمن: مکانیک جلد 1

سبزان

620,000 ریال

496,000 ریال

پاسخ هايي مختصر به پرسش هايي بزرگ (کوله پشتي)

پاسخ هایی مختصر به پرسش هایی بزرگ

کوله پشتی

250,000 ریال

200,000 ریال

فيزيک در چند دقيقه (گوتنبرگ)

فیزیک در چند دقیقه

جاودان خرد

330,000 ریال

264,000 ریال

تاس اينشتين و گربه شرودينگر (سبزان)

تاس اینشتین و گربه شرودینگر

سبزان

590,000 ریال

472,000 ریال

فيزيک ناممکن ها (مازيار)

فیزیک ناممکن ها

مازیار

500,000 ریال

400,000 ریال

فيزيک آينده (مازيار)

فیزیک آینده

مازیار

480,000 ریال

384,000 ریال

7 درس کوتاه فيزيک (مازيار)

7 درس کوتاه فیزیک

مازیار

70,000 ریال

56,000 ریال

انفجار بزرگ (سبزان)

انفجار بزرگ

سبزان

280,000 ریال

224,000 ریال

صفر: تولد و مرگ در فيزيک جديد (مثلث)

صفر: تولد و مرگ در فیزیک جدید

مثلث

420,000 ریال

336,000 ریال

دوپامين، مولکولي با خواص شگفت انگيز (مازيار)

دوپامین، مولکولی با خواص شگفت انگیز

مازیار

1,200,000 ریال

960,000 ریال

روياي نظريه نهايي (مازيار)

رویای نظریه نهایی

مازیار

360,000 ریال

288,000 ریال

اختر فيزيک براي افراد بي قرار (مازيار)

اختر فیزیک برای افراد بی قرار

مازیار

200,000 ریال

160,000 ریال

طرح بزرگ (مازيار)

طرح بزرگ

مازیار

240,000 ریال

192,000 ریال

چيزي عميقا پنهان (مازيار)

چیزی عمیقا پنهان

مازیار

400,000 ریال

320,000 ریال

امواج گرانشي (مازيار)

امواج گرانشی

مازیار

220,000 ریال

176,000 ریال

داستان ليزر (مازيار)

داستان لیزر

مازیار

300,000 ریال

240,000 ریال

جنگ سياهچاله (مازيار)

جنگ سیاهچاله

مازیار

730,000 ریال

584,000 ریال

مولکول ها: علايم حيات (فرهنگ معاصر)

مولکول ها: علایم حیات

فرهنگ معاصر

360,000 ریال

288,000 ریال

کيهان شناسي (فرهنگ معاصر)

کیهان شناسی

فرهنگ معاصر

280,000 ریال

224,000 ریال

کتاب هاي داميز: اينشتين (آوند دانش)

کتاب های دامیز: اینشتین

آوند دانش

350,000 ریال

280,000 ریال

فيزيک و جهان ما (سبزان)

فیزیک و جهان ما

سبزان

350,000 ریال

280,000 ریال

تاريخچه مختصر زمان (شرکت سهامي انتشار)

تاریخچه مختصر زمان

شرکت سهامی انتشار

250,000 ریال

200,000 ریال

جهان در پوست گردو (سهامي انتشار)

جهان در پوست گردو

شرکت سهامی انتشار

2,700,000 ریال

2,160,000 ریال

کتاب هاي داميز: نظريه ي ريسمان (آوند دانش)

کتاب های دامیز: نظریه ی ریسمان

آوند دانش

465,000 ریال

372,000 ریال

فيزيک مالي (نشر ني)

فیزیک مالی

نشر نی

460,000 ریال

368,000 ریال

حقيقت آن چيزي نيست که به نظر مي رسد (سبزان)

حقیقت آن چیزی نیست که به نظر می رسد

سبزان

350,000 ریال

280,000 ریال

آينده بشر (سبزان)

آینده بشر

سبزان

430,000 ریال

344,000 ریال

استيون هاوکينگ (سبزان)

استیون هاوکینگ

سبزان

320,000 ریال

256,000 ریال