فیلتر شود بر اساس:

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای جزا

دسته بندی ها

(8)

موضوع های اصلی

(8)

موضوع های فرعی

(7)
(1)

انتشارات

(2)
(1)
(1)
(2)
(2)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
چیده شود بر اساس:
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
8 محصول

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای جزا

دسته بندی ها

(8)

موضوع های اصلی

(8)

موضوع های فرعی

(7)
(1)

انتشارات

(2)
(1)
(1)
(2)
(2)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
8 محصول
تاريخ شفاهي وکالت در ايران (ثالث)

تاریخ شفاهی وکالت در ایران

ثالث

4,500,000 ریال

3,375,000 ریال

پنجاه متفکر جرم شناسي (ثالث)

پنجاه متفکر جرم شناسی

ثالث

4,200,000 ریال

3,150,000 ریال

مراقبت و تنبيه (نشرني)

مراقبت و تنبیه

نشر نی

2,100,000 ریال

1,743,000 ریال

حق و سو استفاده از آن (کارنامه)

حق و سو استفاده از آن

کارنامه

2,350,000 ریال

1,645,000 ریال

حقوق به زبان ساده 1: حقوق متهم (روزنه)

حقوق به زبان ساده 1: حقوق متهم

روزنه

455,000 ریال

364,000 ریال

حقوق جزايي انگلستان (نشرني)

حقوق جزایی انگلستان

نشر نی

1,200,000 ریال

996,000 ریال

دانشنامه عدالت کيفري کودکان و نوجوانان (نگاه معاصر)

دانشنامه عدالت کیفری کودکان و نوجوانان

نگاه معاصر

800,000 ریال

600,000 ریال

حقوق جزاي عمومي (نگاه معاصر)

حقوق جزای عمومی

نگاه معاصر

220,000 ریال

165,000 ریال