فیلتر شود بر اساس:

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای برنامه نویسی

دسته بندی ها

(3)
(1)

موضوع های اصلی

(3)
(1)

موضوع های فرعی

(2)
(1)
(1)

انتشارات

(1)
(1)
(2)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
چیده شود بر اساس:
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
4 محصول

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای برنامه نویسی

دسته بندی ها

(3)
(1)

موضوع های اصلی

(3)
(1)

موضوع های فرعی

(2)
(1)
(1)

انتشارات

(1)
(1)
(2)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
4 محصول
آينده مديريت در دنياي هوش مصنوعي (کتاب پارسه)

آینده مدیریت در دنیای هوش مصنوعی

کتاب پارسه

2,700,000 ریال

2,160,000 ریال

اصول توليد محتواي متني (برآيند)

اصول تولید محتوای متنی

برآیند

1,510,000 ریال

1,208,000 ریال

ابرقدرت هاي هوش مصنوعي: چين، سيليکون ولي و نظم نوين جهاني (کتاب پارسه)

ابرقدرت های هوش مصنوعی: چین، سیلیکون ولی و نظم نوین جهانی

کتاب پارسه

2,900,000 ریال

2,320,000 ریال

مشتري خودکار (آموخته)

مشتری خودکار

آموخته

200,000 ریال

160,000 ریال