فیلتر شود بر اساس:

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای تاریخ هنر

دسته بندی ها

(7)
(78)

موضوع های اصلی

(4)
(1)
(1)
(1)
(78)

موضوع های فرعی

(1)
(4)
(53)
(1)
(1)
(4)
(5)
(1)
(1)
(1)
(4)
(9)

انتشارات

(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(2)
(2)
(1)
(4)
(2)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(5)
(11)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
چیده شود بر اساس:
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
85 محصول

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای تاریخ هنر

دسته بندی ها

(7)
(78)

موضوع های اصلی

(4)
(1)
(1)
(1)
(78)

موضوع های فرعی

(1)
(4)
(53)
(1)
(1)
(4)
(5)
(1)
(1)
(1)
(4)
(9)

انتشارات

(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(2)
(2)
(1)
(4)
(2)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(5)
(11)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
85 محصول
پانوفسکي و بنيادهاي تاريخ هنر (مينوي خرد)

پانوفسکی و بنیادهای تاریخ هنر

مینوی خرد

3,500,000 ریال

2,625,000 ریال

سفري به ايران (خانه فرهنگ و هنر مان)

سفری به ایران

خانه فرهنگ و هنر مان

1,550,000 ریال

1,162,500 ریال

پيچيدگي‌هاي شناخت فرهنگ و هنر ايران (مان)

پیچیدگیهای شناخت فرهنگ و هنر ایران

مان

7,750,000 ریال

5,812,500 ریال

تاريخ درام و تئاتر اروپا 2 جلدي (مانيا هنر)

تاریخ درام و تئاتر اروپا 2 جلدی

مانیا هنر

5,200,000 ریال

3,900,000 ریال

تاريخچه عکاسي و عکاسي خياباني (فرهنگستان هنر)

تاریخچه عکاسی و عکاسی خیابانی

فرهنگستان هنر

720,000 ریال

540,000 ریال

تاريخ مختصر کيوريتوري (نظر)

تاریخ مختصر کیوریتوری

نظر

3,300,000 ریال

2,805,000 ریال

مارکسيسم و تاريخ هنر (نظر)

مارکسیسم و تاریخ هنر

نظر

2,800,000 ریال

2,380,000 ریال

تاريخ تصوير براي همه (نظر)

تاریخ تصویر برای همه

نظر

3,200,000 ریال

2,720,000 ریال

10000 سال هنر (فرهنگ نشر نو)

10000 سال هنر

فرهنگ نشر نو

8,000,000 ریال

6,800,000 ریال

شب پر ستاره (نشر ني)

شب پر ستاره

نشر نی

5,600,000 ریال

4,648,000 ریال

هنر در آگوراي معاصر (نشرني)

هنر در آگورای معاصر

نشر نی

800,000 ریال

664,000 ریال

نظريه هاي هنر جلد 3 (گيلگمش)

نظریه های هنر جلد 3

گیلگمش_چشمه

2,950,000 ریال

2,360,000 ریال

سرآغازهاي هنر (ديبايه)

سرآغازهای هنر

دیبایه

1,700,000 ریال

1,275,000 ریال

نظريه براي تاريخ هنر (حرفه هنرمند)

نظریه برای تاریخ هنر

حرفه هنرمند

2,290,000 ریال

1,717,500 ریال

هنر پژواک اقليم هشتم (نظر)

هنر پژواک اقلیم هشتم

نظر

2,600,000 ریال

2,210,000 ریال

صد مانيفست (هنوز)

صد مانیفست

هنوز

1,800,000 ریال

1,350,000 ریال

شمايل نگاري خدا و موجودات فراطبيعي (ققنوس)

شمایل نگاری خدا و موجودات فراطبیعی

ققنوس

550,000 ریال

467,500 ریال

هنرهاي باستاني آسياي مرکزي (گستره)

هنرهای باستانی آسیای مرکزی

گستره

500,000 ریال

425,000 ریال

هنرفهم هنر(نظر)

هنرفهم هنر

نظر

1,700,000 ریال

1,445,000 ریال

پرتره هايي از هنر معاصر (هنوز)

پرتره هایی از هنر معاصر

هنوز

1,700,000 ریال

1,275,000 ریال

سلطه و هنر مقاومت : روايت هاي نهاني (مرکز)

سلطه و هنر مقاومت : روایت های نهانی

مرکز

795,000 ریال

659,850 ریال

مباني تاريخ هنر (ققنوس)

مبانی تاریخ هنر

ققنوس

1,250,000 ریال

1,062,500 ریال

موسيقي دانان امروز (کارنامه)

موسیقی دانان امروز

کارنامه

2,100,000 ریال

1,470,000 ریال

موسيقي دانان ديروز (کارنامه)

موسیقی دانان دیروز

کارنامه

3,500,000 ریال

2,450,000 ریال

فلسفه تاريخ هنر (نگاه)

فلسفه تاریخ هنر

نگاه

4,250,000 ریال

2,975,000 ریال

تاريخ هنر (گامبريج- ني)

تاریخ هنر

نشر نی

9,800,000 ریال

8,330,000 ریال

نگاهي به تاريخ هنر ايران و جهان (شباهنگ)

نگاهی به تاریخ هنر ایران و جهان

شباهنگ

2,600,000 ریال

1,950,000 ریال

داستان عکاسي (افکار)

داستان عکاسی

افکار

2,500,000 ریال

1,875,000 ریال

زيبايي شناسي و نقد هنر (مولي)

زیبایی شناسی و نقد هنر

مولی

1,200,000 ریال

960,000 ریال

تاريخ هنر ايران 5: هنر اسلامي (مولي)

تاریخ هنر ایران 5: هنر اسلامی

مولی

1,650,000 ریال

1,320,000 ریال

تاريخ هنر معاصر جهان اوج و افول مدرنيسم (نظر)

تاریخ هنر معاصر جهان اوج و افول مدرنیسم

نظر

5,500,000 ریال

4,675,000 ریال

تاريخ هنر (علمي و فرهنگي)

تاریخ هنر

علمی و فرهنگی

20,000,000 ریال

16,000,000 ریال

هفت اصل تزئيني هنر ايران (پيکره)

هفت اصل تزئینی هنر ایران

پیکره

2,000,000 ریال

1,500,000 ریال

دموکراسي و هنر (چشمه)

دموکراسی و هنر

چشمه

620,000 ریال

496,000 ریال

نقاشي ايراني (دنياي نو)

نقاشی ایرانی

نشر دنیای نو

1,990,000 ریال

1,492,500 ریال

امواج پست مدرن (نظر)

امواج پست مدرن

نظر

7,400,000 ریال

6,290,000 ریال

دايره المعارف هنر 3 جلدي (فرهنگ معاصر)

دایره المعارف هنر 3 جلدی

فرهنگ معاصر

38,000,000 ریال

33,060,000 ریال

هنر مدرن: بررسي و تحليل هنر معاصر جهان (سوره مهر)

هنر مدرن: بررسی و تحلیل هنر معاصر جهان

سوره مهر

1,750,000 ریال

1,312,500 ریال

چيستي هنر (نشر ني)

چیستی هنر

نشر نی

980,000 ریال

813,400 ریال

بايد مي گفتم (کارنامه)

باید می گفتم

کارنامه

4,500,000 ریال

3,150,000 ریال

شيوه رندان بلاکش (نگاه معاصر)

شیوه رندان بلاکش

نگاه معاصر

3,200,000 ریال

2,400,000 ریال

تاريخ جهاني عکاسي (پرگار)

تاریخ جهانی عکاسی

کتاب پرگار

3,850,000 ریال

2,887,500 ریال

تاريخ تحليلي هنر معاصر ايران (چاپخش)

تاریخ تحلیلی هنر معاصر ایران

چاپخش

2,000,000 ریال

1,500,000 ریال

تاريخ تصوير (نظر)

تاریخ تصویر

نظر

6,000,000 ریال

5,100,000 ریال

هنر مدرنيسم (فرهنگ معاصر)

هنر مدرنیسم

فرهنگ معاصر

3,600,000 ریال

3,060,000 ریال

انگيزه آفرينندگي در سير تاريخي هنرها (نيلوفر)

انگیزه آفرینندگی در سیر تاریخی هنرها

نیلوفر

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

تاريخ هنر باستان (سمت)

تاریخ هنر باستان

سمت

770,000 ریال

577,500 ریال

تاريخ زيباشناسي جلد 2 (نشرعلم)

تاریخ زیباشناسی جلد 2

نشر علم

900,000 ریال

720,000 ریال

تاريخ زيباشناسي جلد 1 (نشر علم)

تاریخ زیباشناسی جلد 1

نشر علم

900,000 ریال

720,000 ریال

روش ها و نظريه هاي تاريخ هنر (فخراکيا)

روش ها و نظریه های تاریخ هنر

فخراکیا

800,000 ریال

600,000 ریال

ويروس مجموعه داري (نظر)

ویروس مجموعه داری

نظر

1,200,000 ریال

1,020,000 ریال

نظريه هاي هنر جلد 1 (گيلگمش)

نظریه های هنر جلد 1

گیلگمش_چشمه

2,350,000 ریال

1,880,000 ریال

فلسفه هنر معاصر (نگاه)

فلسفه هنر معاصر

نگاه

750,000 ریال

525,000 ریال

از کارگاه تا دانشگاه (موسسه تاليف، ترجمه و نشر آثار هنري متن)

از کارگاه تا دانشگاه

موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری متن

300,000 ریال

225,000 ریال

تاريخ زيبايي (فرهنگستان هنر)

تاریخ زیبایی

فرهنگستان هنر

900,000 ریال

675,000 ریال

تاريخ زشتي (فرهنگستان هنر)

تاریخ زشتی

فرهنگستان هنر

1,750,000 ریال

1,312,500 ریال

تاريخ زيبايي شناسي ج2: زيباشناسي قرون وسطي (مينوي خرد)

تاریخ زیبایی شناسی ج2: زیباشناسی قرون وسطی

مینوی خرد

460,000 ریال

345,000 ریال

مفاهيم بنيادي تاريخ هنر( مينوي خرد)

مفاهیم بنیادی تاریخ هنر

مینوی خرد

750,000 ریال

562,500 ریال

سازمان پرورش افکار و هنرستان هنرپيشگي (مرکز)

سازمان پرورش افکار و هنرستان هنرپیشگی

مرکز

148,000 ریال

122,840 ریال

سرگذشت معماري در ايران (افق)

سرگذشت معماری در ایران

افق

75,000 ریال

52,500 ریال

سرگذشت فرش در ايران (افق)

سرگذشت فرش در ایران

افق

110,000 ریال

77,000 ریال

هنر ايران (خط و طرح)

هنر ایران

خط و طرح

700,000 ریال

525,000 ریال

هنر مدرن (نشرني)

هنر مدرن

نشر نی

5,200,000 ریال

4,316,000 ریال

تاريخ هنر مريلين استاکسد قابدار (فخراکيا)

تاریخ هنر مریلین استاکسد قابدار

فخراکیا

7,000,000 ریال

5,250,000 ریال

تاريخ اجتماعي عکاسي 2 جلدي (پرگار)

تاریخ اجتماعی عکاسی 2 جلدی

کتاب پرگار

2,100,000 ریال

1,575,000 ریال

گزيده تاريخ هنر ايران: معماري و نقاشي (چارسو)

گزیده تاریخ هنر ایران: معماری و نقاشی

چارسو

700,000 ریال

525,000 ریال

تاريخ هنر ايران و جهان (مارليک)

تاریخ هنر ایران و جهان

مارلیک

750,000 ریال

562,500 ریال

گزيده تاريخ هنر جهان (چارسوي هنر)

گزیده تاریخ هنر جهان

چهارسوی هنر

1,200,000 ریال

900,000 ریال

تاريخ شفاهي مهندسي عمران ايران (ماهريس)

تاریخ شفاهی مهندسی عمران ایران

ماهریس

390,000 ریال

292,500 ریال

جنگ بي پايان (ماهريس)

جنگ بی پایان

ماهریس

490,000 ریال

367,500 ریال

پوشاک دوره قاجار (ميردشتي)

پوشاک دوره قاجار

میردشتی

2,400,000 ریال

1,800,000 ریال

پيروزي و شکست پيکاسو (حرفه نويسنده)

پیروزی و شکست پیکاسو

حرفه نویسنده

520,000 ریال

390,000 ریال

مقدمه اي بر تاريخ مجسمه سازي در ايران (نشر نظر)

مقدمه ای بر تاریخ مجسمه سازی در ایران

نظر

800,000 ریال

680,000 ریال

کتاب کميک: تاريخچه کتاب کميک در جهان (نظر)

کتاب کمیک: تاریخچه کتاب کمیک در جهان

نظر

2,000,000 ریال

1,700,000 ریال

تاريخ مختصر هنر هند (فرهنگستان هنر)

تاریخ مختصر هنر هند

فرهنگستان هنر

450,000 ریال

337,500 ریال

تاريخ مختصر موسيقي آکسفورد (ماهور)

تاریخ مختصر موسیقی آکسفورد

ماهور نشر

900,000 ریال

675,000 ریال

مجموعه سياست و هنر: هنر و القاي ايدئولوژي (دنياي اقتصاد)

مجموعه سیاست و هنر: هنر و القای ایدئولوژی

دنیای اقتصاد

350,000 ریال

262,500 ریال

سيري در هنر ايران 15 جلدي (علمي و فرهنگي)

سیری در هنر ایران 15 جلدی

علمی و فرهنگی

13,000,000 ریال

10,400,000 ریال

خلاصه تاريخ هنر (علمي و فرهنگي)

خلاصه تاریخ هنر

علمی و فرهنگی

3,000,000 ریال

2,400,000 ریال

تاريخ هنر به زبان آدميزاد (هيرمند)

تاریخ هنر به زبان آدمیزاد

هیرمند

360,000 ریال

252,000 ریال

تحليل آثار هنري (شباهنگ)

تحلیل آثار هنری

شباهنگ

225,000 ریال

168,750 ریال

مارسل دوشان، هم صحبتي در عصر (بان)

مارسل دوشان، هم صحبتی در عصر

نشر بان

200,000 ریال

160,000 ریال

تاريخ موسيقي آن طور که بايد تدريس شود (کندوکاو)

تاریخ موسیقی آن طور که باید تدریس شود

کندوکاو

210,000 ریال

157,500 ریال

هنر نمايش از ديروز تا امروز (آگه)

هنر نمایش از دیروز تا امروز

آگاه

260,000 ریال

208,000 ریال

تاريخ هنر رنسانس در ايتاليا (تنديس)

تاریخ هنر رنسانس در ایتالیا

کتابسرای تندیس

4,500,000 ریال

3,150,000 ریال