نتایج جستجو برای گرافیک

فیلترها

شکل دیزاین

فرانک کیمرو

450,000 ریال

ناشر: نشر مشکی

چاپ یکم

128 صفحه insert_drive_file
شکل دیزاین
%

اصول فرم و طرح

وسیوس ونگ

640,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ هفدهم

360 صفحه insert_drive_file
اصول فرم و طرح
%

لوگو تایپ های ایرانی2

گروه پژوهشی عفراوی

750,000 ریال

ناشر: کتاب آبان

چاپ چهارم

264 صفحه insert_drive_file
لوگو تایپ های ایرانی2
%

لوگو تایپ های ایرانی 1

گروه پژوهشی عفراوی

800,000 ریال

ناشر: کتاب آبان

چاپ چهارم

311 صفحه insert_drive_file
لوگو تایپ های ایرانی 1
%

علائم تجاری و نشانه ها

یاسابورو کووایاما

750,000 ریال

ناشر: یساولی

چاپ هشتم

528 صفحه insert_drive_file
علائم تجاری و نشانه ها
%

900,000 ریال

ناشر: نظر

چاپ دوم

232 صفحه insert_drive_file
مقدمه ای بر تاریخ گرافیک در ایران
%