نتایج جستجو برای گرافیک

فیلترها

قباد شیوا

پیمانه صالحی

1,870,000 ریال

ناشر: نظر

چاپ یکم

192 صفحه insert_drive_file
%

شکل دیزاین

فرانک کیمرو

562,500 ریال

ناشر: نشر مشکی

چاپ سوم

128 صفحه insert_drive_file
%

اصول فرم و طرح

وسیوس ونگ

1,920,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ نوزدهم

360 صفحه insert_drive_file
%

دیزاین انسان شناسی

کریستین میلر

787,500 ریال

ناشر: نشر مشکی

چاپ یکم

240 صفحه insert_drive_file
%

1,800,000 ریال

ناشر: نشر مشکی

چاپ ششم

240 صفحه insert_drive_file
%

گرافیتی

استفانی لوموان

712,500 ریال

ناشر: کتاب آبان

چاپ یکم

172 صفحه insert_drive_file
%