نتایج جستجو برای نقد-ادبی

فیلترها

بکت

آلفرد آلوارز

410,000 ریال

ناشر: طرح نو

چاپ یکم

268 صفحه insert_drive_file
بکت
%

حافظ

بهاالدین خرمشاهی

420,000 ریال

ناشر: ناهید

چاپ هفتم

280 صفحه insert_drive_file
حافظ
%

لذت متن

رولان بارت

250,000 ریال

ناشر: مرکز

چاپ دوازدهم

96 صفحه insert_drive_file
لذت متن
%

اشراقها

آرتور رمبو

300,000 ریال

ناشر: بیدگل

چاپ دوم

241 صفحه insert_drive_file
اشراقها
%

هشت الهفت

محمد ابراهیم باستانی پاریزی

850,000 ریال

ناشر: نشر علم

چاپ چهارم

726 صفحه insert_drive_file
هشت الهفت
%

هنر رمان

میلان کوندرا

380,000 ریال

ناشر: قطره

چاپ پانزدهم

220 صفحه insert_drive_file
هنر رمان
%