نتایج جستجو برای نقد-ادبی

فیلترها

پرده

کتایون شهپرراد

380,000 ریال

ناشر: قطره

چاپ نهم

202 صفحه insert_drive_file
پرده
%

بکت

آلفرد آلوارز

410,000 ریال

ناشر: طرح نو

چاپ یکم

268 صفحه insert_drive_file
بکت
%

نقب

فرانتس کافکا

300,000 ریال

ناشر: شادگان

چاپ یکم

120 صفحه insert_drive_file
نقب
%

سعدی

ضیاء موحد

450,000 ریال

ناشر: نیلوفر

چاپ یکم

242 صفحه insert_drive_file
سعدی
%

گروتسک

فیلیپ تامسن

225,000 ریال

ناشر: مرکز

چاپ دوم

98 صفحه insert_drive_file
گروتسک
%

لذت متن

رولان بارت

250,000 ریال

ناشر: مرکز

چاپ دوازدهم

96 صفحه insert_drive_file
لذت متن
%