نتایج جستجو برای منطق

فیلترها

220,000 ریال

ناشر: آگاه

چاپ چهارم

162 صفحه insert_drive_file
درست استدلال کردن
%

حدس و ابطال ها

کارل پوپر

995,000 ریال

ناشر: شرکت سهامی انتشار

چاپ دوم

840 صفحه insert_drive_file
حدس و ابطال ها
%

دانش نامه ی علوم فلسفی: علم منطق

گئورک ویلهلم فریدریش هگل

450,000 ریال

ناشر: لاهیتا

چاپ یکم

470 صفحه insert_drive_file
دانش نامه ی علوم فلسفی: علم منطق
%

950,000 ریال

ناشر: طرح نو

چاپ یکم

425 صفحه insert_drive_file
تفکر علمی: چطور مثل دانشمندها فکر کنیم
%

قضیه گودل

ارنست نیگل

470,000 ریال

ناشر: نیلوفر

چاپ دوم

278 صفحه insert_drive_file
قضیه گودل
%

منطق یا فن اندیشیدن

آنتوان آرنو

1,100,000 ریال

ناشر: ققنوس

چاپ یکم

656 صفحه insert_drive_file
منطق یا فن اندیشیدن
%