نتایج جستجو برای آمار

فیلترها

الگوهای شمعی ژاپنی

استیو نیسون

1,650,000 ریال

ناشر: چالش

چاپ نهم

352 صفحه insert_drive_file
الگوهای شمعی ژاپنی
%

750,000 ریال

ناشر: چالش

چاپ ششم

208 صفحه insert_drive_file
تحلیل موج های الیوت در بازار سرمایه
%

700,000 ریال

ناشر: رافع

چاپ هفتم

684 صفحه insert_drive_file
اقتصاد کلان نظریه ها و سیاست ها جلد 1
%

800,000 ریال

ناشر: رافع

چاپ هفتم

1142 صفحه insert_drive_file
اقتصاد کلان  نظریه ها و سیاست ها جلد 2
%

1,450,000 ریال

ناشر: مهربان

چاپ یازدهم

0 صفحه insert_drive_file
مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه
%

سرمایه مالی

رودولف هیلفردینگ

400,000 ریال

ناشر: دنیای اقتصاد

چاپ یکم

624 صفحه insert_drive_file
سرمایه مالی
%