کتاب | علوم انسانی | تاریخ | تاریخ ایران | مشروطه ایرانی
مشروطه ایرانی شابک: 9789647514491 560 صفحه 634 گرم قطع: رقعی نوع جلد: شوميز تیراژ: 1000 مشروطه ایرانی ماشاءالله آجودانی علوم انسانی تاریخ تاریخ ایران

2,175,000 ریال 2,900,000 ریال

ناشر: آمه

چاپ پانزدهم

کتاب مشروطه ایرانی، اثری مهم از دکتر ماشا‌ءالله آجودانی است که نگاه کلی و تحلیلی در ارتباط با مشروطه داشته است. به مشکل بنیادین ایران در دوران معاصر برای پیشرفت علمی و صنعتی و اقتصادی را پرداخته است. از نظر او رضا شاه به گونه‌ای قهرمان انقلاب مشروطه بوده و کتاب را اینگونه پایان می‌برد: « تعطیل مجلس دوم، و حوادثی که پس از آن در کشور ما اتفاق افتاد، آغاز جنگ جهانی اوّل، مداخلات دو کشور خارجی در ایران، بی ثباتی و بی امنیتی اجتماعی، به تقلیل یافتن و محدود شدن کمی و کیفی این خواست ها منجر شد و خواستِ ایجاد حکومت مقتدر مرکزی و "تجدّد" به مهم ترین خواست های سیاسی مبدل گردید. دموکراسیِ کم رنگی که مبانی آن روز به روز در جریان گسترش مشروطیّت تقلیل می یافت، به کنار نهاده شد و "آزادی" در راه حفظ استقلال ایران و ایجاد حکومت مقتدر مرکزی مدت ها پیش از آنکه سردار سپه قدرت سیاسی را به دست بگیرد، قربانی شد. سردار سپه، رضاشاه بعدی، زمانی از راه رسید که ایران، خسته از همه ی اُفت و خیزها تشنه ی امنیت و آرزومند یک حکومت مقتدر مرکزی بود. او قهرمان توانمند و مقتدر مشروطیّتی بود که دموکراسی در آن، در پای درخت استقلال و اقتدار ایران قربانی شده بود. او دو خواست مهم مشروطیّت ایران، یعنی ایجاد حکومت مقتدر مرکزی و مدرن ساختن جامعه ی سنّتی عقب مانده را با همه ی تناقضاتی که در مدرنیسم و تجدّد ایرانی وجود داشت و پیش تر از آن سخن گفته ام، در برنامه ی کار خود قرار داد و در ظرف 20 سال چهره ی جامعه ی ایران را دگرگون ساخت. این که منافع دولت استعمارگر انگلیس و حکومت نوپای شوروی با برکشیدن و استقرار حکومت رضاشاه همسویی یافت، موضوع کاملاً جداگانه ای است که باید رها از پیشداوری های رایج، در جایی دیگر و به شیوه ای دیگر، مورد بحث و بررسی قرار گیرد.»

ادامه keyboard_arrow_down