کتاب | محصول فرهنگی | نشریات | دوماهنامه | کتاب ضمیمه آگاهی نو 10 جلد اول
کتاب ضمیمه آگاهی نو 10 جلد اول 30 صفحه 40 گرم قطع: پالتوئی نوع جلد: شوميز تیراژ: 1000 کتاب ضمیمه آگاهی جستار یادبود سیدجواد طباطبایی فیلسوف ایرانی محصول فرهنگی نشریات دوماهنامه

270,000 ریال 300,000 ریال

ناشر: آگاهی نو

چاپ یکم