تاسیان 208 صفحه 170 گرم قطع: جيبی نوع جلد: شوميز تیراژ: 1000 تاسیان هوشنگ ابتهاج علوم انسانی شعر و نثر شعر معاصر فارسی

937,500 ریال 1,250,000 ریال

ناشر: کارنامه

چاپ دوازدهم