کتاب | محصول فرهنگی | نشریات | ماهنامه | مجله جزیره ضمیمه ادبی طبل شماره 5
مجله جزیره ضمیمه ادبی طبل شماره 5 238 صفحه 240 گرم قطع: رقعی نوع جلد: شوميز مجله جزیره ضمیمه ادبی شماره محصول فرهنگی نشریات ماهنامه

1,350,000 ریال 1,500,000 ریال

ناشر: طبل

چاپ یکم