فیلتر شود بر اساس:

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای ناصر فکوهی

دسته بندی ها

(7)

موضوع های اصلی

(6)
(1)

موضوع های فرعی

(4)
(1)
(1)
(1)

انتشارات

(2)
(1)
(4)

نویسنده ها

(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(7)
چیده شود بر اساس:
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
7 محصول
ناصر فکوهی

ناصر فکوهی

ناصر فکوهی، متولد 1335 در تهران، انسان‌شناس، پژوهشگر و مترجم ایرانی است. او دارای لیسانس و فوق‌لیسانس جامعه‌شناسی و دکترای انسان‌شناسی سیاسی از دانشگاه پاریس است. در سال 1377 رسالۀ دکترای فکوهی، با عنوان «مفهوم سیاست در مزدیسنا ساسانی»، جایزۀ پژوهش‌های بین‌المللی سال را از وزارت ارشاد گرفت. او این رساله را در سال 1373 ارائه داده بود. فکوهی استاد گروه انسان‌شناسی دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران و مدیر وبگاه و عضو هیئت مؤسس مؤسسۀ انسان‌شناسی و فرهنگ است. از آثار تألیفی ناصر فکوهی می‌توان به کتاب‌های «زن‌ها، شیرها، روباه‌ها: تأملاتی دربارۀ زنان، زنانگی و مسائل اجتماعی جنسیت»، «انسان‌شناسی شهری»، «مبانی انسان‌شناسی»، «گفتمان‌های انسان‌شناختی از نظریه تا میدان» و «سال‌های ترامپ: پیش از توفان تا چشم‌اندازی بر جهان پساترامپ» و از ترجمه‌های او می‌توان به کتاب‌های «امپراتوری نشانه‌ها»، «جامعه‌شناسی بدن» و «انسان‌شناسی سیاسی» اشاره کرد.

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای ناصر فکوهی

دسته بندی ها

(7)

موضوع های اصلی

(6)
(1)

موضوع های فرعی

(4)
(1)
(1)
(1)

انتشارات

(2)
(1)
(4)

نویسنده ها

(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(7)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
7 محصول
درباره تلويزيون و سلطه ژورناليسم (فرهنگ جاويد)

درباره تلویزیون و سلطه ژورنالیسم

فرهنگ جاوید

1,990,000 ریال

1,691,500 ریال

امپراتوري نشانه ها (نشرني)

امپراتوری نشانه ها

نشر نی

2,000,000 ریال

1,600,000 ریال

جامعه شناسي بدن (ثالث)

جامعه شناسی بدن

ثالث

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

درآمدي بر انسان شناسي درد و رنج (ثالث)

درآمدی بر انسان شناسی درد و رنج

ثالث

1,100,000 ریال

880,000 ریال

درآمدي بر انسان شناسي (نشر ني)

درآمدی بر انسان شناسی

نشر نی

2,800,000 ریال

2,240,000 ریال

انسان شناسي (نشرني)

انسان شناسی

نشر نی

280,000 ریال

224,000 ریال

درسي درباره درس (نشرني)

درسی درباره درس

نشر نی

280,000 ریال

224,000 ریال