فیلتر شود بر اساس:

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای سروش

دسته بندی ها

(3)
(29)
(4)
(2)
(36)

موضوع های اصلی

(5)
(2)
(3)
(8)
(3)
(2)
(2)
(1)
(1)
(4)
(4)
(2)
(1)
(36)

موضوع های فرعی

(1)
(1)
(2)
(3)
(3)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(2)
(3)
(20)
(1)
(3)
(1)
(6)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(2)

انتشارات

(78)

نویسنده ها

(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
چیده شود بر اساس:
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
78 محصول
سروش

سروش

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای سروش

دسته بندی ها

(3)
(29)
(4)
(2)
(36)

موضوع های اصلی

(5)
(2)
(3)
(8)
(3)
(2)
(2)
(1)
(1)
(4)
(4)
(2)
(1)
(36)

موضوع های فرعی

(1)
(1)
(2)
(3)
(3)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(2)
(3)
(20)
(1)
(3)
(1)
(6)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(2)

انتشارات

(78)

نویسنده ها

(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
78 محصول
فلسفه تربيتي کانت (سروش)

فلسفه تربیتی کانت

سروش

200,000 ریال

160,000 ریال

اسطوره، بيان نمادين (سروش)

اسطوره، بیان نمادین

سروش

1,200,000 ریال

960,000 ریال

زبان تصوير (سروش)

زبان تصویر

سروش

1,200,000 ریال

960,000 ریال

اشارات و تنبيهات 2 جلدي (سروش)

اشارات و تنبیهات 2 جلدی

سروش

7,800,000 ریال

6,240,000 ریال

دولتها و انقلابهاي اجتماعي (سروش)

دولتها و انقلابهای اجتماعی

سروش

1,100,000 ریال

880,000 ریال

رنگ در عکاسي (سروش)

رنگ در عکاسی

سروش

2,750,000 ریال

2,200,000 ریال

ديپلماسي فوتبال (سروش)

دیپلماسی فوتبال

سروش

1,100,000 ریال

880,000 ریال

وظايف کارگردان در تئاتر (سروش)

وظایف کارگردان در تئاتر

سروش

550,000 ریال

440,000 ریال

آشپزي دوره صفوي (سروش)

آشپزی دوره صفوی

سروش

2,450,000 ریال

1,960,000 ریال

نور و نورپردازي در عکاسي (سروش)

نور و نورپردازی در عکاسی

سروش

1,550,000 ریال

1,240,000 ریال

مجموعه آثار استانيسلاوسکي 3 جلدي (سروش) آماده سازي هنرپيشه

مجموعه آثار استانیسلاوسکی 3 جلدی

سروش

5,000,000 ریال

4,000,000 ریال

سينما به روايت هيچکاک (سروش)

سینما به روایت هیچکاک

سروش

3,100,000 ریال

2,480,000 ریال

قانون طب 8 جلدي (سروش)

قانون طب 8 جلدی

سروش

21,770,000 ریال

17,416,000 ریال

مقدمه بر تئاتر (سروش)

مقدمه بر تئاتر

سروش

1,900,000 ریال

1,520,000 ریال

شيوه طراحي ذهني (سروش)

شیوه طراحی ذهنی

سروش

1,400,000 ریال

1,120,000 ریال

دوربين عکاسي (سروش)

دوربین عکاسی

سروش

700,000 ریال

560,000 ریال

فن تدوين فيلم (سروش)

فن تدوین فیلم

سروش

4,350,000 ریال

3,480,000 ریال

تئاتر تجربي: از استانيسلاوسکي تا پيتر بروک (سروش)

تئاتر تجربی: از استانیسلاوسکی تا پیتر بروک

سروش

1,900,000 ریال

1,520,000 ریال

کشف المحجوب (سروش)

کشف المحجوب

سروش

11,000,000 ریال

8,800,000 ریال

نگارش فيلمنامه کوتاه (سروش)

نگارش فیلمنامه کوتاه

سروش

980,000 ریال

784,000 ریال

مقدمه اي بر فيلمنامه نويسي و کالبدشکافي يک فيلمنامه (سروش)

مقدمه ای بر فیلمنامه نویسی و کالبدشکافی یک فیلمنامه

سروش

500,000 ریال

400,000 ریال

فنون بازيگري در تئاتر و سينما (سروش)

فنون بازیگری در تئاتر و سینما

سروش

300,000 ریال

240,000 ریال

شيوه طراحي 2 (سروش)

شیوه طراحی 2

سروش

2,700,000 ریال

2,160,000 ریال

شيوه طراحي 1 (سروش)

شیوه طراحی 1

سروش

1,700,000 ریال

1,360,000 ریال

سي و شش وضعيت نمايشي (سروش)

سی و شش وضعیت نمایشی

سروش

1,400,000 ریال

1,120,000 ریال

رساله در تاريخ اديان (سروش)

رساله در تاریخ ادیان

سروش

2,050,000 ریال

1,640,000 ریال

مقدس و نامقدس (سروش)

مقدس و نامقدس

سروش

600,000 ریال

480,000 ریال

مبادي سواد بصري (سروش)

مبادی سواد بصری

سروش

900,000 ریال

720,000 ریال

ارتباط شناسي (سروش)

ارتباط شناسی

سروش

2,650,000 ریال

2,120,000 ریال

عصر زرين فرهنگ ايران (سروش)

عصر زرین فرهنگ ایران

سروش

1,100,000 ریال

880,000 ریال

زندگي من (سروش)

زندگی من

سروش

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

خواجه نصيرالدين طوسي: ديدگاه هاي فلسفي استاد غلامحسين ديناني (سروش)

خواجه نصیرالدین طوسی: دیدگاه های فلسفی استاد غلامحسین دینانی

سروش

250,000 ریال

200,000 ریال

سي دي قطره هاي باران (عليرضا قرباني- سروش)

سی دی قطره های باران

سروش

200,000 ریال

160,000 ریال

سي دي ليلي و مجنون (شهرام ناظري- فرامرز پايور - سروش)

سی دی لیلی و مجنون

سروش

200,000 ریال

160,000 ریال

سي دي سفر به ديگر سو (گروه دستان_شهرام ناظري- سروش)

سی دی سفر به دیگر سو

سروش

200,000 ریال

160,000 ریال

سي دي رقصانه (شهرام ناظري_حسين پرنيا- سروش)

سی دی رقصانه

سروش

200,000 ریال

160,000 ریال

تکنيک فيلم برداري جلوه هاي ويژه (سروش)

تکنیک فیلم برداری جلوه های ویژه

سروش

500,000 ریال

400,000 ریال

زبان تصوير (کتاب آبان)

زبان تصویر

سروش

700,000 ریال

560,000 ریال

ترکيب بندي در عکاسي (سروش)

ترکیب بندی در عکاسی

سروش

1,700,000 ریال

1,360,000 ریال

برگمان به روايت برگمان (سروش)

برگمان به روایت برگمان

سروش

180,000 ریال

144,000 ریال

نقشمايه هاي ايراني (سروش)

نقشمایه های ایرانی

سروش

80,000 ریال

64,000 ریال

تفسير نسفي (سروش)

تفسیر نسفی

سروش

1,800,000 ریال

1,440,000 ریال

مقدمه اي بر مطالعات علم و تکنولوژي (سروش)

مقدمه ای بر مطالعات علم و تکنولوژی

سروش

170,000 ریال

136,000 ریال

نشانه شناسي و زيبا شناسي سينما (سروش)

نشانه شناسی و زیبا شناسی سینما

سروش

550,000 ریال

440,000 ریال

شعر يا موسيقي: تنناي شعر سپيد (سروش)

شعر یا موسیقی: تننای شعر سپید

سروش

230,000 ریال

184,000 ریال

قصص الخاقاني 2 جلدي (سروش)

قصص الخاقانی 2 جلدی

سروش

4,800,000 ریال

3,840,000 ریال

بدون هراس (سروش)

بدون هراس

سروش

850,000 ریال

680,000 ریال

بررسي روشنگرانه انديشه هاي مارتين هايدگر (سروش)

بررسی روشنگرانه اندیشه های مارتین هایدگر

سروش

270,000 ریال

216,000 ریال

مجموعه مقالات اسطوره و رمز (سروش)

مجموعه مقالات اسطوره و رمز

سروش

550,000 ریال

440,000 ریال

فرهنگ از ديدگاه جامعه شناختي (سروش)

فرهنگ از دیدگاه جامعه شناختی

سروش

400,000 ریال

320,000 ریال

1001 کتاب که پيش از مرگ بايد بخوانيد: ديگر آرامشي نيست(سروش)

1001 کتاب که پیش از مرگ باید بخوانید: دیگر آرامشی نیست

سروش

100,000 ریال

80,000 ریال

1001 کتاب که پيش از مرگ بايد بخوانيد: همه چيز فرو مي ريزد (سروش)

1001 کتاب که پیش از مرگ باید بخوانید: همه چیز فرو می ریزد

سروش

100,000 ریال

80,000 ریال

طبقه بندي قصه هاي ايراني (سروش)

طبقه بندی قصه های ایرانی

سروش

260,000 ریال

208,000 ریال

ساز شناسي (سروش)

ساز شناسی

سروش

500,000 ریال

400,000 ریال

دختران آفتاب (سروش)

دختران آفتاب

سروش

480,000 ریال

384,000 ریال

مباني کارگرداني تئاتر (سروش)

مبانی کارگردانی تئاتر

سروش

890,000 ریال

712,000 ریال

سينماي مستند ايران (سروش)

سینمای مستند ایران

سروش

55,000 ریال

44,000 ریال

عرفان و فلسفه (سروش)

عرفان و فلسفه

سروش

1,200,000 ریال

960,000 ریال

شناخت عوامل نمايش (سروش)

شناخت عوامل نمایش

سروش

270,000 ریال

216,000 ریال

ترانه باد (سروش)

ترانه باد

سروش

35,000 ریال

28,000 ریال

ريزه ميزه مو فرفري (سروش)

ریزه میزه مو فرفری

سروش

20,000 ریال

16,000 ریال

کارگرداني فيلم (سروش)

کارگردانی فیلم

سروش

1,200,000 ریال

960,000 ریال

مجموعه آثار نمايشي ويليام شکسپير 2 جلدي (سروش)

مجموعه آثار نمایشی ویلیام شکسپیر 2 جلدی

سروش

5,800,000 ریال

4,640,000 ریال

ريتم در موسيقي (سروش)

ریتم در موسیقی

سروش

350,000 ریال

280,000 ریال

راهنماي نگارش گفتگو (سروش)

راهنمای نگارش گفتگو

سروش

550,000 ریال

440,000 ریال

راهنماي نگارش فيلمنامه (سروش)

راهنمای نگارش فیلمنامه

سروش

1,300,000 ریال

1,040,000 ریال

بازيگر و بدنش (سروش)

بازیگر و بدنش

سروش

350,000 ریال

280,000 ریال

فلسفه تاريخ (سروش)

فلسفه تاریخ

سروش

280,000 ریال

224,000 ریال

فرهنگ آثار ايراني - اسلامي جلد 2  (سروش)

فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی جلد 2

سروش

600,000 ریال

480,000 ریال

فرهنگ آثار ايراني - اسلامي جلد 3  (سروش)

فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی جلد 3

سروش

600,000 ریال

480,000 ریال

اساطير يونان (سروش)

اساطیر یونان

سروش

700,000 ریال

560,000 ریال

اطاق آبي (سروش)

اطاق آبی

سروش

150,000 ریال

120,000 ریال

شب به خير کوچولو (سروش)

شب به خیر کوچولو

سروش

400,000 ریال

320,000 ریال

تاريخ تئاتر سياسي 2 جلدي (سروش)

تاریخ تئاتر سیاسی 2 جلدی

سروش

450,000 ریال

360,000 ریال

سوزان مي خندد (سروش)

سوزان می خندد

سروش

30,000 ریال

24,000 ریال

تذکره هفت اقليم 3 جلدي (سروش)

تذکره هفت اقلیم 3 جلدی

سروش

350,000 ریال

280,000 ریال

فرهنگ عکاسي (سروش)

فرهنگ عکاسی

سروش

160,000 ریال

128,000 ریال

صافيها: در عکاسي سياه و سفيد و رنگي (سروش)

صافیها: در عکاسی سیاه و سفید و رنگی

سروش

250,000 ریال

200,000 ریال