فیلتر شود بر اساس:

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای فکر نو

دسته بندی ها

(5)

موضوع های اصلی

(5)

موضوع های فرعی

(1)
(4)

انتشارات

(5)

نویسنده ها

(1)
(2)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
چیده شود بر اساس:
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
5 محصول
فکر نو

فکر نو

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای فکر نو

دسته بندی ها

(5)

موضوع های اصلی

(5)

موضوع های فرعی

(1)
(4)

انتشارات

(5)

نویسنده ها

(1)
(2)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
5 محصول
مرجع و مشخصات فني طراحي فشن (فکرنو)

مرجع و مشخصات فنی طراحی فشن

فکر نو

4,000,000 ریال

3,200,000 ریال

راهنماي جامع طراحي فشن (فکر نو)

راهنمای جامع طراحی فشن

فکر نو

3,000,000 ریال

2,400,000 ریال

زبان طراحي مد (فکرنو)

زبان طراحی مد

فکر نو

3,000,000 ریال

2,400,000 ریال

چگونه يک طراح مد حرفه‌اي شويم (فکر نو)

چگونه یک طراح مد حرفه‌ای شویم

فکر نو

8,000,000 ریال

6,400,000 ریال

ابزارهاي موفقيت در طراحي فشن (فکر نو)

ابزارهای موفقیت در طراحی فشن

فکر نو

4,000,000 ریال

3,200,000 ریال