فیلتر شود بر اساس:

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای برچسب

دسته بندی ها

(2)

موضوع های اصلی

(1)
(1)

موضوع های فرعی

(1)
(1)

انتشارات

(1)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
چیده شود بر اساس:
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
2 محصول

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای برچسب

دسته بندی ها

(2)

موضوع های اصلی

(1)
(1)

موضوع های فرعی

(1)
(1)

انتشارات

(1)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
2 محصول
سرمايه‌داري مرد (روزنه)

سرمایه‌داری مرد

روزنه

2,300,000 ریال

1,840,000 ریال

آفرينش نوآوري فناورانه (دنياي اقتصاد)

آفرینش نوآوری فناورانه

دنیای اقتصاد

3,000,000 ریال

2,400,000 ریال