فیلتر شود بر اساس:

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای برچسب

دسته بندی ها

(4)

موضوع های اصلی

(3)
(1)

موضوع های فرعی

(2)
(1)
(1)

انتشارات

(1)
(1)
(1)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
چیده شود بر اساس:
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
4 محصول

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای برچسب

دسته بندی ها

(4)

موضوع های اصلی

(3)
(1)

موضوع های فرعی

(2)
(1)
(1)

انتشارات

(1)
(1)
(1)
(1)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
4 محصول
قحطي فراواني و اخلاق (طرح نو)

قحطی فراوانی و اخلاق

طرح نو

1,000,000 ریال

850,000 ریال

قحطي سرخ (ثالث)

قحطی سرخ

ثالث

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

ايران در دوره قحطي (شيرازه)

ایران در دوره قحطی

شیرازه

1,300,000 ریال

1,040,000 ریال

قحطي بزرگ (مطالعات و پژوهش هاي سياسي)

قحطی بزرگ

موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

600,000 ریال

480,000 ریال