نتایج جستجو برای مدیریت

فیلترها

واقعیت

هانس رزلینگ

862,500 ریال

ناشر: نوین توسعه

چاپ شانزدهم

328 صفحه insert_drive_file
%

بازی بی نهایت

سایمون سینک

1,012,500 ریال

ناشر: نوین

چاپ دهم

248 صفحه insert_drive_file
%

خودآموز بورس

سید مجتبی فنائی

300,000 ریال

ناشر: بورس

چاپ نهم

127 صفحه insert_drive_file
%

رموز دات کام

راسل برانسون

465,000 ریال

ناشر: صانعی

چاپ یکم

0 صفحه insert_drive_file
%

فروش موفق

برایان تریسی

825,000 ریال

ناشر: ذهن آویز

چاپ هشتم

128 صفحه insert_drive_file
%

مدیریت عمومی

سیدمهدی الوانی

1,920,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ شصت و یکم

528 صفحه insert_drive_file
%