نتایج جستجو برای مدیریت

فیلترها

برند سازی

بیل چیاراوال

1,125,000 ریال

ناشر: آوند دانش

چاپ دوم

392 صفحه insert_drive_file
%

رهبری bs

جفری ففر

2,362,500 ریال

ناشر: نگاه معاصر

چاپ یکم

394 صفحه insert_drive_file
%

کتاب سبز

جفری گیتومر

731,250 ریال

ناشر: پندار تابان

چاپ هشتم

224 صفحه insert_drive_file
%

مدیر یک دقیقه ای

کنت بلانچارد

195,000 ریال

ناشر: پل

چاپ هشتم

128 صفحه insert_drive_file
%

مشتری محبوب من

مایک مونتیرو

1,162,500 ریال

ناشر: نشر مشکی

چاپ دوم

176 صفحه insert_drive_file
%

نامه های بیزوس

استیو اندرسون

487,500 ریال

ناشر: نوین

چاپ یکم

262 صفحه insert_drive_file
%