نتایج جستجو برای عمومی

فیلترها

دانش محلی

کلیفورد گیرتس

2,625,000 ریال

ناشر: ثالث

چاپ دوم

376 صفحه insert_drive_file
%

سیطره جنس

محبوبه پاک نیا

1,280,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ ششم

208 صفحه insert_drive_file
%

فضای خالی

مسعود مهدوی پور

750,000 ریال

ناشر: بهجت

چاپ دوم

160 صفحه insert_drive_file
%

موج آفرینی

ماریو بارگاس یوسا

1,050,000 ریال

ناشر: خزه

چاپ دوم

464 صفحه insert_drive_file
%

پسا حقیقت

لی مک اینتایر

900,000 ریال

ناشر: نیماژ

چاپ دوم

196 صفحه insert_drive_file
%

زاده در خون

جان جی. رابینسون

5,200,000 ریال

ناشر: نشر علم

چاپ یکم

600 صفحه insert_drive_file
%