نتایج جستجو برای جستار-و-مقاله

فیلترها

جویس در تعطیلات

احمد اخوت

1,162,500 ریال

ناشر: افق

چاپ یکم

312 صفحه insert_drive_file
%

ذهن اسیر

چسواو میوش

1,687,500 ریال

ناشر: کتاب پارسه

چاپ یکم

296 صفحه insert_drive_file
%

پروست علیه زوال

یوزف چاپسکی

510,000 ریال

ناشر: گمان

چاپ یکم

144 صفحه insert_drive_file
%

ارزیابی شتابزده

جلال آل احمد

600,000 ریال

ناشر: فردوس

چاپ هفتم

240 صفحه insert_drive_file
%

روایت های تنهایی

ناتالی ایوگرت

2,100,000 ریال

ناشر: سفیر

چاپ یکم

280 صفحه insert_drive_file
%

تاریخچه ی تانگو

خرخه لوئیس برخس

807,500 ریال

ناشر: نیلوفر

چاپ یکم

208 صفحه insert_drive_file
%