نتایج جستجو برای جستار-و-مقاله

فیلترها

اگر حافظه یاری کند

جوزف برودسکی

555,000 ریال

ناشر: اطراف

چاپ هفتم

176 صفحه insert_drive_file
%

این سه تسخیر ناپذیر

روزبه حسینی

1,480,000 ریال

ناشر: قطره

چاپ سوم

274 صفحه insert_drive_file
%

هیچ چیز آن جا نیست

انی دیلارد

435,000 ریال

ناشر: اطراف

چاپ دوازدهم

128 صفحه insert_drive_file
%

900,000 ریال

ناشر: آن سو

چاپ دوم

184 صفحه insert_drive_file
%

حدیث غربت جان

محمد استعلامی

2,125,000 ریال

ناشر: فرهنگ معاصر

چاپ یکم

576 صفحه insert_drive_file
%

عصرانه با توماس مان

سوزان سانتاگ

1,425,000 ریال

ناشر: ناهید

چاپ یکم

260 صفحه insert_drive_file
%