نتایج جستجو برای برترین رمان های کلاسیک

فیلترها

ایلیاد

هومر

1,618,500 ریال

ناشر: مرکز

چاپ سیزدهم

580 صفحه insert_drive_file
%

ایلیاد

هومر

1,228,400 ریال

ناشر: اساطیر

چاپ یکم

616 صفحه insert_drive_file
%

غرور و تعصب

جین آستین

1,584,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ سی‌ام

450 صفحه insert_drive_file
%

گتسبی بزرگ

اسکات فیترجرالد

429,000 ریال

ناشر: ماهی

چاپ سیزدهم

212 صفحه insert_drive_file
%

آرزوهای بزرگ

چارلز دیکنز

1,092,000 ریال

ناشر: دوستان

چاپ سیزدهم

636 صفحه insert_drive_file
%

جنایت و مکافات

فئودور داستا یوسکی

1,287,000 ریال

ناشر: نگاه

چاپ سیزدهم

711 صفحه insert_drive_file
%