نتایج جستجو برای ��������������

فیلترها

ساستک

پی آر اسمیت

1,170,000 ریال

ناشر: برآیند

چاپ یکم

270 صفحه insert_drive_file
ساستک
%

پایان غیاب

مایکل هریس

400,000 ریال

ناشر: خزه

چاپ یکم

224 صفحه insert_drive_file
پایان غیاب
%

گوگل و حقوق

جمعی از نویسندگان

1,150,000 ریال

ناشر: کتاب آمه

چاپ یکم

564 صفحه insert_drive_file
گوگل و حقوق
%

انقلاب شبکه های اجتماعی

جمعی از نویسندگان

320,000 ریال

ناشر: سیته

چاپ یکم

354 صفحه insert_drive_file
انقلاب شبکه های اجتماعی
%

600,000 ریال

ناشر: ایران

چاپ یکم

360 صفحه insert_drive_file
درک رسانه های اجتماعی: چگونگی برنامه ریزی برای کسب و کار
%

رفیق اینترنتی

تورج عاطف

120,000 ریال

ناشر: آمه

چاپ یکم

192 صفحه insert_drive_file
رفیق اینترنتی
%