نتایج جستجو برای زبان-شناسی

فیلترها

جادوی زبان

دکتر سیروس شمیسا

864,000 ریال

ناشر: قطره

چاپ دوم

248 صفحه insert_drive_file
%

درباره زبان

محمدرضا باطنی

280,000 ریال

ناشر: آگه

چاپ هفتم

148 صفحه insert_drive_file
%

زبان و اندیشه

نوام چامسکی

176,000 ریال

ناشر: هرمس‏

چاپ هفتم

100 صفحه insert_drive_file
%

هنر ویرایش

گفت و گو با رابرت گاتلیب

225,000 ریال

ناشر: کارنامه

چاپ دوم

80 صفحه insert_drive_file
%

گفتمان و ترجمه

علی صلح جو

496,000 ریال

ناشر: مرکز

چاپ دهم

122 صفحه insert_drive_file
%

دستور زبان فارسی

پرویز ناتل خانلری

517,500 ریال

ناشر: توس

چاپ بیست و هشتم

368 صفحه insert_drive_file
%