نتایج جستجو برای برنامه-نویسی

فیلترها

200,000 ریال

ناشر: آموخته

چاپ یکم

224 صفحه insert_drive_file
مشتری خودکار: چگونه مشتریان را به مشترکان تبدیل کنیم؟
%

685,000 ریال

ناشر: کتاب پارسه

چاپ دوم

312 صفحه insert_drive_file
ابرقدرت های هوش مصنوعی: چین، سیلیکون ولی و نظم نوین جهانی
%