نتایج جستجو برای برنامه-نویسی

فیلترها

اصول تولید محتوای متنی

نیما شفیع زاده

1,132,500 ریال

ناشر: برآیند

چاپ یکم

94 صفحه insert_drive_file
%

2,025,000 ریال

ناشر: کتاب پارسه

چاپ یکم

416 صفحه insert_drive_file
%

1,875,000 ریال

ناشر: کتاب پارسه

چاپ سوم

312 صفحه insert_drive_file
%

مشتری خودکار

جان واریلو

150,000 ریال

ناشر: آموخته

چاپ یکم

224 صفحه insert_drive_file
%