نتایج جستجو برای ����������������

فیلترها

زیبائی خط فارسی

علی حصوری

520,000 ریال

ناشر: چشمه

چاپ دوم

168 صفحه insert_drive_file
زیبائی خط فارسی
%

گلستان هنر

قاضی میر احمد منشی قمی

1,950,000 ریال

ناشر: فرهنگستان هنر

چاپ یکم

554 صفحه insert_drive_file
گلستان هنر
%

آموزش خط تحریری 2 جلدی

محمد حسین زاده

400,000 ریال

ناشر: برگ نو (انتشارات)

چاپ هفتم

160 صفحه insert_drive_file
آموزش خط تحریری 2 جلدی
%

مبانی ترکیب در نستعلیق

امان الله پاک راد(سنگینان)

100,000 ریال

ناشر: برگ نو (انتشارات)

چاپ دوم

80 صفحه insert_drive_file
مبانی ترکیب در نستعلیق
%

آموزش خط 4 جلدی

سید مرتضی موسوی گرمارودی

320,000 ریال

ناشر: دلیل

چاپ صد و بیست و پنجم

240 صفحه insert_drive_file
آموزش خط 4 جلدی
%

روش جامع آموزش خط نستعلیق

اسماعیل نژاد فرد لرستانی

500,000 ریال

ناشر: سایه نیما

چاپ دوم

232 صفحه insert_drive_file
روش جامع آموزش خط نستعلیق
%