نتایج جستجو برای ����������������

فیلترها

زیبائی خط فارسی

علی حصوری

300,000 ریال

ناشر: چشمه

چاپ یکم

168 صفحه insert_drive_file
زیبائی خط فارسی
%

آموزش خط تحریری 2 جلدی

محمد حسین زاده

160,000 ریال

ناشر: برگ نو (انتشارات)

چاپ هفتم

160 صفحه insert_drive_file
آموزش خط تحریری 2 جلدی
%

330,000 ریال

ناشر: سخن

چاپ یکم

470 صفحه insert_drive_file
تاریخ فشرده خط و خوشنویسی
%

مبانی ترکیب در نستعلیق

امان الله پاک راد(سنگینان)

100,000 ریال

ناشر: برگ نو (انتشارات)

چاپ دوم

80 صفحه insert_drive_file
مبانی ترکیب در نستعلیق
%

آموزش خط 4 جلدی

سید مرتضی موسوی گرمارودی

250,000 ریال

ناشر: دلیل

چاپ صد و بیست و دوم

240 صفحه insert_drive_file
آموزش خط 4 جلدی
%

550,000 ریال

ناشر: ناشر مولف

چاپ ششم

160 صفحه insert_drive_file
دانشنامه و آموزش خط تحریری
%