نتایج جستجو برای مد-و-لباس

فیلترها

فشن

ربکا آرنولد

550,000 ریال

ناشر: نشر مشکی

چاپ چهارم

208 صفحه insert_drive_file
فشن
%

مبانی طراحی لباس

اعظم عابدینی

480,000 ریال

ناشر: کتاب آبان

چاپ هشتم

176 صفحه insert_drive_file
مبانی طراحی لباس
%

1,300,000 ریال

ناشر: ناشر مولف

چاپ دوم

240 صفحه insert_drive_file
طراحی لباس1: تاثیر و تدابیر خطی
%

1,350,000 ریال

ناشر: کتاب آبان

چاپ دوم

328 صفحه insert_drive_file
فرهنگنامه تصویری مد
%

1,500,000 ریال

ناشر: کتاب آبان

چاپ هشتم

344 صفحه insert_drive_file
طراحی فیگوراتیو و لباس زنانه
%

کتاب های دامیز: طراحی مد

الیزا اسمیت آرنولد

750,000 ریال

ناشر: آوند دانش

چاپ سوم

388 صفحه insert_drive_file
کتاب های دامیز: طراحی مد
%