نتایج جستجو برای مد-و-لباس

فیلترها

فشن

ربکا آرنولد

1,387,500 ریال

ناشر: نشر مشکی

چاپ نهم

208 صفحه insert_drive_file
%

مبانی طراحی لباس

اعظم عابدینی

1,125,000 ریال

ناشر: کتاب آبان

چاپ دوازدهم

176 صفحه insert_drive_file
%

2,512,500 ریال

ناشر: نشر مشکی

چاپ چهارم

336 صفحه insert_drive_file
%

2,250,000 ریال

ناشر: فکرنو

چاپ یکم

204 صفحه insert_drive_file
%

مد و لباس در قلمرو هنر مفهومی

شیرین عابدینی راد

2,125,000 ریال

ناشر: نظر

چاپ پنجم

216 صفحه insert_drive_file
%

کتاب های دامیز: طراحی مد

الیزا اسمیت آرنولد

3,375,000 ریال

ناشر: آوند دانش

چاپ هشتم

388 صفحه insert_drive_file
%