نتایج جستجو برای معماری

فیلترها

مصالح و ساختمان

سام فروتنی

850,000 ریال

ناشر: روزنه

چاپ هجدهم

384 صفحه insert_drive_file
مصالح و ساختمان
%

معنا در معماری غرب

کریستیان نوربرگ-شولتس

850,000 ریال

ناشر: موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری متن

چاپ ششم

568 صفحه insert_drive_file
معنا در معماری غرب
%

هنر و معماری اسلامی

رابرت هیلن برند

395,000 ریال

ناشر: روزنه

چاپ پنجم

288 صفحه insert_drive_file
هنر و معماری اسلامی
%

سیری در مبانی نظری معماری

غلامحسین معماریان

460,000 ریال

ناشر: گلجام

چاپ یازدهم

464 صفحه insert_drive_file
سیری در مبانی نظری معماری
%

370,000 ریال

ناشر: چشمه

چاپ دوم

172 صفحه insert_drive_file
معماری گوتیک و فلسفه مدرسی
%

هنر و معماری ایران و جهان

سید محمد رضا حسینی

600,000 ریال

ناشر: مارلیک

چاپ سوم

528 صفحه insert_drive_file
هنر و معماری ایران و جهان
%