نتایج جستجو برای معماری

فیلترها

شنیدن شهر

لیونی سندرکاک

427,500 ریال

ناشر: اطراف

چاپ دوم

216 صفحه insert_drive_file
%

معماری اسلامی

روبرت هیلن برند

1,425,000 ریال

ناشر: روزنه

چاپ نهم

636 صفحه insert_drive_file
%

مصالح و ساختمان

سام فروتنی

637,500 ریال

ناشر: روزنه

چاپ هجدهم

384 صفحه insert_drive_file
%

معماری اسلامی

اکرم قیطاسی

750,000 ریال

ناشر: سوره مهر

چاپ دوم

544 صفحه insert_drive_file
%

معنا در معماری غرب

کریستیان نوربرگ-شولتس

637,500 ریال

ناشر: موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری متن

چاپ ششم

568 صفحه insert_drive_file
%

هنر و معماری اسلامی

رابرت هیلن برند

637,500 ریال

ناشر: روزنه

چاپ پنجم

288 صفحه insert_drive_file
%