نتایج جستجو برای ����������

فیلترها

فمینیسم

مارگارت والترز

375,000 ریال

ناشر: افکار

چاپ یکم

204 صفحه insert_drive_file
%

خانه های تاریخ

آنا گرین

1,117,500 ریال

ناشر: مرکز

چاپ یکم

456 صفحه insert_drive_file
%

نخبگان فساد

پیتر شوایزر

442,500 ریال

ناشر: حکمت شادان

چاپ یکم

344 صفحه insert_drive_file
%

درآمدی بر فلسفه تاریخ

مایکل استنفورد

1,050,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ نهم

464 صفحه insert_drive_file
%

نوشتن برای زیستن

ماساکو واتانابه

870,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ یکم

368 صفحه insert_drive_file
%

آشوویتس یکتا

ماتیاس برودکرب

712,500 ریال

ناشر: کویر

چاپ سوم

248 صفحه insert_drive_file
%