نتایج جستجو برای ����������

فیلترها

نام های سیاست

جمعی از نویسندگان

1,932,000 ریال

ناشر: بیدگل

چاپ پنجم

446 صفحه insert_drive_file
%

درباره امر سیاسی

شانتال موف

825,000 ریال

ناشر: نگاه

چاپ یکم

184 صفحه insert_drive_file
%

مانیفست ناکمونیست

الکس اسوتسکی

1,240,000 ریال

ناشر: نشر علم

چاپ یکم

118 صفحه insert_drive_file
%

101 اندیشمند لیبرال

ایمون باتلر

1,400,000 ریال

ناشر: نشر علم

چاپ دوم

216 صفحه insert_drive_file
%

تجسم اتوپیاهای واقعی

اریک الین رایت

2,175,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ یکم

514 صفحه insert_drive_file
%

قدم اول: فلسفه سیاسی

دیو رابینسون

450,000 ریال

ناشر: شیرازه

چاپ ششم

176 صفحه insert_drive_file
%