کتاب | علوم انسانی | جامعه شناسی | عمومی | در ستایش شرم
در ستایش شرم 144 صفحه 183 گرم قطع: رقعی نوع جلد: شوميز تیراژ: 1000 ستایش حسن قاضی مرادی علوم انسانی جامعه شناسی عمومی

127,500 ریال 170,000 ریال

ناشر: آمه

چاپ هشتم

کتاب در ستایش شرم دارای سه فصل با عناوین: 1.تعریف و تبیین شرم، 2.حس شرم در میان ایرانیان و 3.تجربه شرم است.
فصل اول به تعریف مفهوم «شرم»، تفاوتش با مفاهیمی چون حس گناه، حس تقصیر و اشتباه و دو برداشت سنتی و نوین از آن پرداخته‌ است.
فصل دوم برای تعریف و توصیف شرم اشاره‌ای به ادبیات ایران داشته است. او جامعه مذهبی ایران از دوره اشکانیان تا ساسانیان و اسلام و رفتارهای پسندیده و ناپسند و آنچه برانگیزاننده شرم در این دوران بوده را بررسی کرده است
فصل سوم نیز با بررسی پندنامه‌ها از منظر شرم، به شرم و حیا از بعد اخلاق عرفان ایرانی می‌پردازد. در این فصل گفته می‌شود چرا شرم مهم است و باعث تعالی جامعه می‌شود.

ادامه keyboard_arrow_down

از همین نویسنده