کتاب | علوم انسانی | جامعه شناسی | عمومی | جامعه شناسی روسپی گری
جامعه شناسی روسپی گری شابک: 9786002532121 400 صفحه 399 گرم قطع: رقعی نوع جلد: شوميز تیراژ: 600 جامعه شناسی روسپی سعید مدنی قهفرخی علوم انسانی جامعه شناسی عمومی

2,125,000 ریال 2,500,000 ریال

ناشر: کتاب پارسه

چاپ نهم

کتاب «جامعه‌شناسی روسپی‌گری» نوشته «سعید مدنی قهفرخی»
بررسی آسیب‌های اجتماعی
Sociology of Prostitution
کتاب «جامعه‌شناسی روسپی‌گری» نوشته «سعید مدنی قهفرخی» مروری تاریخی بر وضعیت روسپیگری در ایران و جهان است. قهفرخی با مطالعات خود و دیگر همکارانش همچنین پژوهش‌هایی در تاریخ ایران کتاب «جامعه‌شناسی روسپی‌گری» را نوشته است. مطالعاتی که آسیب‌ها و مسائل دیگر روسپی‌گری را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. کتاب حاضر برای علاقه‌مندان به حوزه مسائل اجتماعی و دوستداران مطالعه جامعه‌شناسی سودمند است.
درباره کتاب «جامعه شناسی روسپی‌گری»
کتاب دارای 6 فصل و دو مقدمه است. در قسمت اول مفهوم روسپی و دیگر واژه‌های مرتبط با آن بررسی می‌شود و سپس نویسنده نگاهی به تاریخ روسپی‌گری در ایران و جهان پرداخته است. پس از آن وضعیت روسپی‌گری در جهان مورد بررسی قرار می‌گیرد. فصل دوم به نظریه‌هایی درباره روسپی‌گری اختصاص دارد. نظریه‌هایی که شامل زیست‌شناختی، روان شناختی، جامعه‌شناسی، جرم شناسی و فمینیستی می‌شود. «زنان روسپی چه کسانی هستند» در فصل سوم بررسی می‌شود و ویژگی‌هایی از خانواده و اجتماع مورد توجه قرار می‌گیرند.
فصل چهارم به پرسش دیگری از زنان روسپی می‌پردازد، اینکه «چرا برخی زنان روسپی می‌شوند؟» پس از پاسخ به این پرسش نویسنده علل و عوامل وابسته به آن را توضیح می‌دهد. عنوان فصل پنجم روسپی‌گری و ایدز نام دارد که در بخش‌های کوچک‌تری تمام موارد وابسته به این بیماری بازگو می‌شود. در فصل پایانی و ششم با نام قوانین و مقررات روسپی‌گری نویسنده به قوانین پیش از انقلاب و پس از انقلاب ایران همچنین قوانین بین‌المللی می‌پردازد.
در بخشی از کتاب می‌خوانیم:
روسپی‌گری ســابقه‌ای دیرینه دارد و در اکثر جوامع شــناخته شدۀ پیشین وجود داشته اســت. اما مانند هر پدیده اجتماعی دیگری، تعریف و شکل تن فروشی در گذر زمان دگرگون شده اســت. بنابر آنچه ویل دورانت (1378) در کتاب تاریخ تمدن ذیل عنوان «عوامــل اخلاقی تمدن» آورده، هرچند روســپیگری در صور مختلف سابقة دیرینه دارد، تاریخ ظهور آن به عنوان حرفه و وسیلة کسب منفعت و سود اقتصادی به زمان پیدایش مدنیت و مالکیت خصوصی و از بین رفتن آزادی عمل جنســی پیش از زناشــویی بر می‌گردد. به عنوان مثال تا پیش از شکل‌گیری پیشرفت مالکیت خصوصی، زنا از گناهان صغیره به شــمار می‌آمد و تنها پس از آن بود که گناه کبیره نام گرفت. در واقع هرچند در اجتماعات اولیه گزارشهایی دربارۀ دخترانی اســت که گاهگاهی خود را می‌فروختند تا جهیزیه فراهم کنند، یا پولی برای پیشکش کردن به معابد به دســت آورند، این کار آنها در آن زمان اقداماتی اخلاقی همچون فداکاری اجباری برای مساعدت کردن به والدین یا سیر کردن خدایان گرسنه تلقی میشد (دورانت، 1378)
درباره نویسنده کتاب «جامعه شناسی روسپی‌گری»
سعید معدنی قهفرخی جامعه‌شناس، پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی، استاد دانشگاه و روزنامه‌نگار ایرانی است. او در سال 1339به دنیا آمد.
قهفرخی عضوگروه مسائل و آسیب‌های اجتماعی انجمن جامعه‌شناسی ایران و استاد عضو گروه پژوهشی رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی است. همچنین سردبیر «فصلنامه علمی ـ پژوهشی رفاه اجتماعی» و از بنیانگذاران نشریه توقیف شده ایران فرداست.
درباره نشر کتاب «جامعه شناسی روسپی‌گری»
چاپ دوم کتاب تألیفی «جامعه شناسی روسپی‌گری» با عنوان فرعی «بررسی آسیب‌های اجتماعی» توسط بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه راهی بازار کتاب ایران شده است.

ادامه keyboard_arrow_down

از همین نویسنده