فیلتر شود بر اساس:

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای برچسب

دسته بندی ها

(13)

موضوع های اصلی

(3)
(1)
(6)
(2)
(1)

موضوع های فرعی

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)

انتشارات

(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(4)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
چیده شود بر اساس:
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
14 محصول

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای برچسب

دسته بندی ها

(13)

موضوع های اصلی

(3)
(1)
(6)
(2)
(1)

موضوع های فرعی

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)

انتشارات

(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(4)

نویسنده ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
14 محصول
سراب عدالت (نگاه معاصر)

سراب عدالت

نگاه معاصر

2,400,000 ریال

2,040,000 ریال

دورکين و معرفت شناسي حقوقي (نگاه معاصر)

دورکین و معرفت شناسی حقوقی

نگاه معاصر

2,300,000 ریال

1,955,000 ریال

تاملات (پارسه)

تاملات

کتاب پارسه

4,950,000 ریال

4,207,500 ریال

جزاير بحرين (گستره)

جزایر بحرین

گستره

1,800,000 ریال

1,530,000 ریال

جايگاه حقوقي غير مسلمانان درفقه شيعه و قوانين ايران (نشرني)

جایگاه حقوقی غیر مسلمانان درفقه شیعه و قوانین ایران

نشر نی

560,000 ریال

476,000 ریال

منطق حيراني (فرهنگ نشر نو)

منطق حیرانی

فرهنگ نشر نو

2,700,000 ریال

2,700,000 ریال

قانون، آزادي و اخلاق (نشرني)

قانون، آزادی و اخلاق

نشر نی

1,500,000 ریال

1,275,000 ریال

اصول ترجمه ي حقوقي (قطره)

اصول ترجمه ی حقوقی

قطره

300,000 ریال

255,000 ریال

تاريخ تئوري هاي حقوقي اسلامي (نشرني)

تاریخ تئوری های حقوقی اسلامی

نشر نی

700,000 ریال

595,000 ریال

فساد و مقبوليت قانون (نشر ني)

فساد و مقبولیت قانون

نشر نی

260,000 ریال

221,000 ریال

مباني فقهي - حقوقي قيام عاشورا (نگاه معاصر)

مبانی فقهی - حقوقی قیام عاشورا

نگاه معاصر

600,000 ریال

510,000 ریال

تاريخ مختصر تئوري حقوقي در غرب (نشر ني)

تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب

نشر نی

2,200,000 ریال

1,870,000 ریال

انسان شناسي حقوقي (نگاه معاصر)

انسان شناسی حقوقی

نگاه معاصر

70,000 ریال

59,500 ریال

فرهنگ نظريه حقوقي (نشرني)

فرهنگ نظریه حقوقی

نشر نی

280,000 ریال

238,000 ریال