فیلتر شود بر اساس:

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای برچسب

دسته بندی ها

(1)
(2)
(5)

موضوع های اصلی

(1)
(1)
(1)
(5)

موضوع های فرعی

(1)
(1)
(3)
(1)
(2)

انتشارات

(1)
(2)
(1)
(3)
(1)

نویسنده ها

(8)

مترجم ها

(1)
(7)
چیده شود بر اساس:
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
8 محصول

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای برچسب

دسته بندی ها

(1)
(2)
(5)

موضوع های اصلی

(1)
(1)
(1)
(5)

موضوع های فرعی

(1)
(1)
(3)
(1)
(2)

انتشارات

(1)
(2)
(1)
(3)
(1)

نویسنده ها

(8)

مترجم ها

(1)
(7)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
8 محصول
فلسفه ي مراقبت (نشر بان)

فلسفه ی مراقبت

نشر بان

1,400,000 ریال

1,120,000 ریال

مردي که از آپارتمانش به فضا پرواز کرد (نشر ني)

مردی که از آپارتمانش به فضا پرواز کرد

نشر نی

480,000 ریال

384,000 ریال

امر نو (نشرني)

امر نو

نشر نی

1,100,000 ریال

880,000 ریال

هنر در آگوراي معاصر (نشرني)

هنر در آگورای معاصر

نشر نی

800,000 ریال

640,000 ریال

هنر تام استاليني: آوانگارد، ديکتاتوري زيبايي شناختي، و فراسو (لاهيتا)

هنر تام استالینی: آوانگارد، دیکتاتوری زیبایی شناختی، و فراسو

لاهیتا

600,000 ریال

480,000 ریال

قدرت هنر  (اختران)

قدرت هنر

اختران

1,150,000 ریال

920,000 ریال

در جريان (هنوز)

در جریان

هنوز

750,000 ریال

600,000 ریال

بعدالتحريرکمونيسم (لاهيتا)

بعدالتحریرکمونیسم

لاهیتا

280,000 ریال

224,000 ریال