نتایج جستجو برای طراحی-و-نقاشی

فیلترها

6 درس طراحی

ویلیام کنتریج

480,000 ریال

ناشر: نظر

چاپ یکم

176 صفحه insert_drive_file
%

مبانی طراحی

دیوید لائور

2,125,000 ریال

ناشر: لاهیتا

چاپ دوم

320 صفحه insert_drive_file
%

دیزاین انسان شناسی

کریستین میلر

787,500 ریال

ناشر: نشر مشکی

چاپ یکم

240 صفحه insert_drive_file
%

زندگی و هنر پیکاسو

لوتاربوخ هایم

825,000 ریال

ناشر: نگاه

چاپ ششم

312 صفحه insert_drive_file
%

طراحی از حیوانات

هاگ لیدمن

712,500 ریال

ناشر: یساولی

چاپ پنجم

160 صفحه insert_drive_file
%

چگونه طراحی کنیم 1و2

والتر فاستر

360,000 ریال

ناشر: کتاب آبان

چاپ هشتم

64 صفحه insert_drive_file
%