نتایج جستجو برای ����������-��-����������

فیلترها

6 درس طراحی

ویلیام کنتریج

600,000 ریال

ناشر: نظر

چاپ یکم

176 صفحه insert_drive_file
6 درس طراحی
%

شروع طراحی

مایکل بوتکوس

100,000 ریال

ناشر: یساولی

چاپ یکم

32 صفحه insert_drive_file
شروع طراحی
%

شیوه طراحی 1

محسن وزیری مقدم

1,200,000 ریال

ناشر: سروش

چاپ پانزدهم

432 صفحه insert_drive_file
شیوه طراحی 1
%

شیوه طراحی 2

محسن وزیری مقدم

1,700,000 ریال

ناشر: سروش

چاپ هشتم

408 صفحه insert_drive_file
شیوه طراحی 2
%

مبانی طراحی

دیوید لائور

650,000 ریال

ناشر: لاهیتا

چاپ دوم

320 صفحه insert_drive_file
مبانی طراحی
%

هنر رنگ ایتن

یوهانس ایتن

1,600,000 ریال

ناشر: یساولی

چاپ شانزدهم

192 صفحه insert_drive_file
هنر رنگ ایتن
%