نتایج جستجو برای حقوق-بشر

فیلترها

حق و مصلحت 2

محمد راسخ

735,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ هفتم

576 صفحه insert_drive_file
%

در باب مدارا

مایکل والزر

262,500 ریال

ناشر: شیرازه

چاپ یکم

158 صفحه insert_drive_file
%

چالش های حقوق بشر

جمعی از نویسندگان

60,000 ریال

ناشر: آگه

چاپ دوم

224 صفحه insert_drive_file
%

دموکراسی و حقوق بشر

محمد عابد الجابری

277,500 ریال

ناشر: مروارید

چاپ یکم

240 صفحه insert_drive_file
%

150,000 ریال

ناشر: کلاغ

چاپ یکم

174 صفحه insert_drive_file
%

450,000 ریال

ناشر: دنیای اقتصاد

چاپ یکم

156 صفحه insert_drive_file
%