نتایج جستجو برای حقوق-مدنی

فیلترها

اخلاق سوت زنی

اریک بوت

787,500 ریال

ناشر: سروش مولانا

چاپ یکم

184 صفحه insert_drive_file
%

اخلاق بازجویی

مایکل اسکرکر

1,500,000 ریال

ناشر: فرهنگ نشر نو

چاپ چهارم

418 صفحه insert_drive_file
%

شرح حق جلد 1

جمعی از نویسندگان

937,500 ریال

ناشر: نگاه معاصر

چاپ یکم

262 صفحه insert_drive_file
%

شرح حق جلد 2

جمعی از نویسندگان

1,650,000 ریال

ناشر: نگاه معاصر

چاپ یکم

338 صفحه insert_drive_file
%

در هوای حق و عدالت

محمد علی موحد

3,562,500 ریال

ناشر: کارنامه

چاپ هفتم

656 صفحه insert_drive_file
%

سراب عدالت

بزرگمهر بشیریه

1,800,000 ریال

ناشر: نگاه معاصر

چاپ یکم

300 صفحه insert_drive_file
%