نتایج جستجو برای حقوق-مدنی

فیلترها

مفهوم سیاسی قانون

مارتین لاگلین

2,240,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ یکم

334 صفحه insert_drive_file
%

اخلاق سوت زنی

اریک بوت

787,500 ریال

ناشر: سروش مولانا

چاپ یکم

184 صفحه insert_drive_file
%

اخلاق بازجویی

مایکل اسکرکر

2,000,000 ریال

ناشر: فرهنگ نشر نو

چاپ چهارم

418 صفحه insert_drive_file

منطق حیرانی

حسن جعفری تبار

2,700,000 ریال

ناشر: فرهنگ نشر نو

چاپ چهارم

304 صفحه insert_drive_file

شرح حق جلد 1

جمعی از نویسندگان

937,500 ریال

ناشر: نگاه معاصر

چاپ یکم

262 صفحه insert_drive_file
%

در هوای حق و عدالت

محمد علی موحد

3,562,500 ریال

ناشر: کارنامه

چاپ هفتم

656 صفحه insert_drive_file
%