نتایج جستجو برای حقوق-مدنی

فیلترها

اخلاق سوت زنی

اریک بوت

892,500 ریال

ناشر: سروش مولانا

چاپ یکم

184 صفحه insert_drive_file
%

اخلاق بازجویی

مایکل اسکرکر

1,700,000 ریال

ناشر: فرهنگ نشر نو

چاپ چهارم

418 صفحه insert_drive_file
%

637,500 ریال

ناشر: فرهنگ نشر نو

چاپ یکم

184 صفحه insert_drive_file
%

شرح حق 1

جمعی از نویسندگان

1,062,500 ریال

ناشر: نگاه معاصر

چاپ یکم

262 صفحه insert_drive_file
%

شرح حق 2

جمعی از نویسندگان

1,870,000 ریال

ناشر: نگاه معاصر

چاپ یکم

338 صفحه insert_drive_file
%

در هوای حق و عدالت

محمد علی موحد

3,272,500 ریال

ناشر: کارنامه

چاپ هفتم

656 صفحه insert_drive_file
%