نتایج جستجو برای آموزش

فیلترها

راه و رسم مربیگری

مایکل بانگی استانیر

1,147,500 ریال

ناشر: آریانا قلم

چاپ پنجم

192 صفحه insert_drive_file
%

697,000 ریال

ناشر: ققنوس

چاپ سیزدهم

338 صفحه insert_drive_file
%

روش پژوهش

حمیده بهجت

63,750 ریال

ناشر: بهجت

چاپ یکم

104 صفحه insert_drive_file
%

آچار علم

کولین برس

314,500 ریال

ناشر: مازیار

چاپ یکم

296 صفحه insert_drive_file
%

آچار ریاضی

ریچارد کاکرن

246,500 ریال

ناشر: مازیار

چاپ یکم

232 صفحه insert_drive_file
%

شهر و زمین لرزه

اعظم خاتم

68,000 ریال

ناشر: آگه

چاپ یکم

208 صفحه insert_drive_file
%