کتاب | علوم انسانی | مدیریت | بازاریابی و فروش | الفبای بورس
الفبای بورس شابک: 9786226868440 274 صفحه 370 گرم تیراژ: 1000 الفبای بورس سعید مستشار علوم انسانی مدیریت بازاریابی و فروش

375,000 ریال 500,000 ریال

ناشر: بورس

چاپ چهارم