فیلتر شود بر اساس:

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای برچسب

دسته بندی ها

(44)

موضوع های اصلی

(3)
(7)
(4)
(5)
(6)
(18)
(1)

موضوع های فرعی

(2)
(1)
(2)
(5)
(1)
(5)
(2)
(4)
(1)
(6)
(3)
(5)
(1)
(5)
(1)

انتشارات

(4)
(3)
(4)
(1)
(1)
(5)
(4)
(8)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(6)

نویسنده ها

(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(2)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(40)
(1)
(1)
چیده شود بر اساس:
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
44 محصول

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای برچسب

دسته بندی ها

(44)

موضوع های اصلی

(3)
(7)
(4)
(5)
(6)
(18)
(1)

موضوع های فرعی

(2)
(1)
(2)
(5)
(1)
(5)
(2)
(4)
(1)
(6)
(3)
(5)
(1)
(5)
(1)

انتشارات

(4)
(3)
(4)
(1)
(1)
(5)
(4)
(8)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(6)

نویسنده ها

(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(2)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(40)
(1)
(1)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
44 محصول
دفترهاي زندان: دفتر دوم (چرخ چشمه)

دفترهای زندان: دفتر دوم

چرخ_چشمه

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

سپيده دمان همه چيز (چرخ_چشمه)

سپیده دمان همه چیز

چرخ_چشمه

7,400,000 ریال

5,920,000 ریال

انقلاب آلمان2 جلدي (چشمه)

انقلاب آلمان2 جلدی

چشمه

9,800,000 ریال

8,330,000 ریال

سايه آنچه بوديم (خوب)

سایه آنچه بودیم

خوب

590,000 ریال

413,000 ریال

دفترهاي زندان: دفتر اول (چرخ چشمه)

دفترهای زندان: دفتر اول

چرخ_چشمه

5,200,000 ریال

4,160,000 ریال

در زمانه ي پروانه ها (ديگر)

در زمانه ی پروانه ها

دیگر

1,300,000 ریال

975,000 ریال

تاريخ فلسفه راتلج جلد 8 (چشمه)

تاریخ فلسفه راتلج جلد 8

چشمه

5,900,000 ریال

4,720,000 ریال

سرمايه: نقد اقتصاد سياسي جلد 2 (لاهيتا)

سرمایه: نقد اقتصاد سیاسی جلد 2

لاهیتا

3,500,000 ریال

2,800,000 ریال

تاريخ فلسفه ي راتلج جلد 7 (چشمه)

تاریخ فلسفه ی راتلج جلد 7

چشمه

3,500,000 ریال

2,800,000 ریال

زايش سرمايه داري از چشم انداز سده بيست و يکم (ثالث)

زایش سرمایه داری از چشم انداز سده بیست و یکم

ثالث

3,200,000 ریال

2,400,000 ریال

تاريخ فلسفه ي راتلج جلد 5 (چشمه)

تاریخ فلسفه ی راتلج جلد 5

چشمه

3,400,000 ریال

2,720,000 ریال

تاريخ فلسفه راتلج جلد 4 (چشمه)

تاریخ فلسفه راتلج جلد 4

چشمه

3,700,000 ریال

2,960,000 ریال

تاريخ فلسفه راتلج جلد 3 (چشمه)

تاریخ فلسفه راتلج جلد 3

چشمه

5,900,000 ریال

4,720,000 ریال

تاريخ فلسفه ي راتلج جلد 1 (چشمه)

تاریخ فلسفه ی راتلج جلد 1

چشمه

2,900,000 ریال

2,320,000 ریال

تبارهاي دولت هاي استبدادي (ثالث)

تبارهای دولت های استبدادی

ثالث

5,500,000 ریال

4,125,000 ریال

در زمانه پروانه ها (خوب)

در زمانه پروانه ها

خوب

3,200,000 ریال

2,240,000 ریال

نظريه رمان (آشيان)

نظریه رمان

آشیان

850,000 ریال

637,500 ریال

گزيده هايي از رزا لوکزامبورگ (ژرف)

گزیده هایی از رزا لوکزامبورگ

ژرف

2,800,000 ریال

2,100,000 ریال

مفاهيم علوم اجتماعي 1: دمکراسي (آشيان)

مفاهیم علوم اجتماعی 1: دمکراسی

آشیان

550,000 ریال

412,500 ریال

گروندريسه: دست نوشته هاي اقتصادي 1858-1857 (لاهيتا)

گروندریسه: دست نوشته های اقتصادی 1858-1857

لاهیتا

3,900,000 ریال

3,120,000 ریال

خاستگاه سرمايه داري (ثالث)

خاستگاه سرمایه داری

ثالث

2,200,000 ریال

1,650,000 ریال

سرمايه: نقد اقتصاد سياسي جلد 1 (لاهيتا)

سرمایه: نقد اقتصاد سیاسی جلد 1

لاهیتا

4,800,000 ریال

3,840,000 ریال

دانش نامه ي علوم فلسفي: علم منطق (لاهيتا)

دانش نامه ی علوم فلسفی: علم منطق

لاهیتا

4,200,000 ریال

3,360,000 ریال

تاريخ فلسفه راتلج جلد 6 (چشمه)

تاریخ فلسفه راتلج جلد 6

چشمه

2,900,000 ریال

2,320,000 ریال

گذار از عهد باستان به فئوداليسم (ثالث)

گذار از عهد باستان به فئودالیسم

ثالث

2,200,000 ریال

1,650,000 ریال

ايده آليسم آلماني: راهنماي کيمبريج (علمي و فرهنگي)

ایده آلیسم آلمانی: راهنمای کیمبریج

علمی و فرهنگی

550,000 ریال

440,000 ریال

سانسور و آزادي مطبوعات (اختران)

سانسور و آزادی مطبوعات

اختران

175,000 ریال

140,000 ریال

در دفاع از تاريخ و آگاهي طبقاتي دنباله روي و ديالکتيک (آگه)

در دفاع از تاریخ و آگاهی طبقاتی دنباله روی و دیالکتیک

آگه

490,000 ریال

392,000 ریال

دفترهاي زندان: دفترهاي اول و دوم گالينگور (چرخ چشمه)

دفترهای زندان: دفترهای اول و دوم گالینگور

چرخ_چشمه

2,700,000 ریال

2,160,000 ریال

فلسفه و انقلاب: از هگل تا سارتر و از مارکس تا مائو (خجسته)

فلسفه و انقلاب: از هگل تا سارتر و از مارکس تا مائو

خجسته

600,000 ریال

450,000 ریال

بحث برنر (ثالث)

بحث برنر

ثالث

325,000 ریال

243,750 ریال

عصر نهايت ها (آگاه)

عصر نهایت ها

آگاه

1,700,000 ریال

1,360,000 ریال

اسلحه، ميکرب و فولاد (بازتاب نگار)

اسلحه، میکرب و فولاد

بازتاب نگار

5,200,000 ریال

3,900,000 ریال

قوميت، ناسيوناليسم و جوامع غير غربي (ژرف)

قومیت، ناسیونالیسم و جوامع غیر غربی

ژرف

1,480,000 ریال

1,110,000 ریال

سرمايه: نقد اقتصاد سياسي جلد 3 (لاهيتا)

سرمایه: نقد اقتصاد سیاسی جلد 3

لاهیتا

5,200,000 ریال

4,160,000 ریال

مفاهيم علوم اجتماعي 7: پوپوليسم (آشيان)

مفاهیم علوم اجتماعی 7: پوپولیسم

آشیان

300,000 ریال

225,000 ریال

مارکس و خودکشي (گام نو )

مارکس و خودکشی

گام نو

185,000 ریال

138,750 ریال

دست نوشته هاي اقتصادي و فلسفي 1844 (آشيان)

دست نوشته های اقتصادی و فلسفی 1844

آشیان

1,200,000 ریال

900,000 ریال

درباره ي تاريخ (لاهيتا)

درباره ی تاریخ

لاهیتا

840,000 ریال

672,000 ریال

سازندگان دنياي کهن (آگه)

سازندگان دنیای کهن

آگه

450,000 ریال

360,000 ریال

درآمدي بر فهم جامعه ي مدرن3  (آگه)

درآمدی بر فهم جامعه ی مدرن3

آگه

820,000 ریال

656,000 ریال

درآمدي بر فهم جامعه ي مدرن2 (آگه)

درآمدی بر فهم جامعه ی مدرن2

آگه

750,000 ریال

600,000 ریال

مانيفست پس از 150 سال (آگاه)

مانیفست پس از 150 سال

آگاه

620,000 ریال

496,000 ریال

برگزيده ي نوشته هاي فرهنگي آنتونيو گرامشي (آگاه)

برگزیده ی نوشته های فرهنگی آنتونیو گرامشی

آگاه

1,000,000 ریال

800,000 ریال